livemarks

Zawiadomienie o terminie 25 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  23.08 2021 r.

Znak :Or. 0002.25.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

1 września  2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 25 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 24 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  31.05 2021 r.

Znak :Or. 0002.24.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

9 czerwca 2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 24 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 23 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  05.05 2021 r.

Znak :Or. 0002.23.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

12 maja  2021 r. ( środa )  o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 23 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 22 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  22.03 2021 r.

Znak :Or. 0002.22.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

31 marca   2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 22 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 21 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  27.01 2021 r.

Znak :Or. 0002.21.2021

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2020 r. poz. 713  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

3 lutego   2021 r. ( środa )  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad : 

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 21 sesji Rady Gminy...