livemarks

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

badania mieszkancow grafika

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego”, który obejmuje gm. BOLESŁAW, gm. DĄBROWA TARNOWSKA, gm. GRĘBOSZÓW, gm. MĘDRZECHÓW, gm. OLESNO, gm. RADGOSZCZ, gm. SZCZUCIN.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju gmin. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. 

Badanie trwa: od 14.01.2021 do 31.01.2021. Po tym terminie link będzie nieaktywny. 

W celu wypełnienia ankiety prosimy o wejście w link: 

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mksm7f98vn

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

 

Wójt Gminy Mędrzechów

Krzysztof Korzec

Zagrożenia zimowe

RCB zagrozenia zimowe3 2

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”         

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2021 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 31 grudnia 2020r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2021 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2021r. w kwocie 82 000 zł słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych.

Informacja

Szanowni  Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd  Gminy  Mędrzechów   będzie nieczynny.

Dzień ten jest dniem wolnym w zamian za święto 26 grudnia, przypadające w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy