livemarks

Oczyszczacze powietrza dla szkół i przedszkoli z naszej gminy

oczyszczacze

Trzy placówki z terenu Gminy Mędrzechów otrzymały oczyszczacze powietrza. Oczyszczacze pozwolą uczyć się dzieciom i młodzieży w zdrowej atmosferze, wolnej od smogu. Urządzenia otrzymały:

  1. Publiczne Przedszkole w Mędrzechowie
  2. Publiczne Przedszkole w Grądach
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Oczyszczacze powietrza dla szkół i przedszkoli z...

Jednostka OSP Wola Mędrzechowska na VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli  Mędrzechowskiej, jako  pierwsi z naszej gminy - brali udział w VI Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego.
Zawody rozegrane zostały 15 września 2018r. na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu.
W zawodach wzięło udział 36 drużyn, w tym 12 drużyn żeńskich oraz 24 drużyny męskie.
Powiat Dąbrowski reprezentowali druhowie z OSP Wola Mędrzechowska, a drużynę żeńską druhny z OSP Kanna.
Zawody składały się z dwóch konkurencji: sztafety pożarniczej 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowego. Nasi strażacy dzielnie walczyli w obydwóch kategoriach. Ostatecznie uzyskali wynik 125 pkt. Czas w sztafecie to 1,04 min, a w ćwiczeniu bojowym 0,51.

Czytaj więcej: Jednostka OSP Wola Mędrzechowska na VI...

Wyniki Turnieju o Błękitną Wstęgę Wisły

      Łukasz Nadolski (STS Orlicz Suchedniów) wygrywa turniej tenisa stołowego "o Błękitną Wstęgę Wisły" w kategorii zawodowców który 8 września rozgrywany był w Mędrzechowie. W finale pokonał on Jacka Flaumenhafta (UKS Olimp Łęki Dukielskie). Trzecie miejsce zajął ambitnie walczący Przemysław Błocho (UKS Villa-Verde Olesno).W turnieju dla zawodowców udział wzięło 32 zawodników. W tym roku po raz pierwszy rozgrywano też osobny turniej dla amatorów. Błękitną Wstęgę Wisły w tej kategorii wywalczył Grzegorz Winkler z Tarnowa. Drugi Artur Stoszko (Wierzchosławice) trzecie miejsce dla Jacka Bednarza (Stalowa Wola). Do rywalizacji zgłosiło się 25 graczy. Nagrody ufundowane przez sponsorów dla pięciu czołowych zawodników wręczali - główny organizator: Zenon Woliński, sędzia zawodów Eligiusz Para i Zygmunt Woliński - pierwszy pomysłodawca turnieju. O poczęstunek zadbała "Pizzeria Havana".

Czytaj więcej: Wyniki Turnieju o Błękitną Wstęgę Wisły

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi
 
Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny

Z dniem 03 września 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została zatrudniona na stanowisko asystenta rodziny pani Iryna Korzec zam w Woli Mędrzechowskiej