livemarks

KOMUNIKAT

 

ĆWICZENIA  RENEGADE- SAREX 18/II

 

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędą się ćwiczenia pk. RENEGADE- SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia zostanie nadany sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Odnowiony Pomnik Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie.

      Pamięć o naszych przodkach, a w szczególności o Tych, którzy oddali życie w obronie najcenniejszych wartości takich, jak : Ojczyzna, Wolność, Honor jest obowiązkiem i zaszczytem dla wszystkich pokoleń. Chcąc zadośćuczynić tej jakże wspaniałej, a zarazem tragicznej idei - staraniem władz Gminy Mędrzechów i społeczeństwa odnowiono Pomnik Ofiar Wojen Światowych zlokalizowany w centrum Mędrzechowa.

      Czas powstania pomnika szacuje się na lat 20/30 XX wieku, autor nieznany (na bocznej ścianie kostki cokołowej sygnatura rzeźbiarza: „Wykonał A. Musiał/ Tarnów”). Pierwotnie upamiętniał on ofiary wojen z lat 1914-1920, o czym świadczy napis „Ku czci poległych na polu chwały w latach 1914-1920 z Gromady Mędrzechów”. Czarna granitowa tablica inskrypcyjna od frontu pomnika zawierała nazwiska 3 legionistów oraz nazwiska ofiar wojen z lat 1914 -1920. W 1974 roku na tablicy umieszczona także nazwiska ofiar II wojny światowej z lat 1939 - 1945.

Czytaj więcej: Odnowiony Pomnik Ofiar Wojen Światowych w...

XXXVII Sesja Rady Gminy w Mędrzechowie

      W dniu 17 października 2018 r. odbyła się przedostatnia sesja Rady Gminy obecnej kadencji . Obrady prowadził Czesław Szarkowski – Przewodniczący Rady.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli zaproszeni goście : Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński , Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski , Przedstawiciel Komendanta Posterunku Policji w Szczucinie - aspirant sztabowy Dariusz Wilk oraz Wójt Gminy - Krzysztof Korzec, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego , Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj , dyrektorzy szkół , kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Czytaj więcej: XXXVII Sesja Rady Gminy w Mędrzechowie