livemarks

30 - lecie Gminnej Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej.

      Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej istnieje już od 30-tu lat. Aby uczcić to jakże ważne wydarzenie 14 lipca 2019 r. w Mędrzechowie odbyła się uroczystość godna jubileuszu. Rozpoczęta została Mszą Św. koncelebrowaną - odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Mędrzechowie . Homilię wygłosił ks. Stanisław Saładyga Proboszcz Mędrzechowskiej Parafii.

Uroczysty korowód prowadzony przez Orkiestrę Jubilatkę pod batutą Andrzeja Komorowskiego przeszedł na stadion w Mędrzechowie , gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Program tego wspaniałego wydarzenia był bardzo urozmaicony i starannie przygotowany , a w jego realizacji nie przeszkodziły nawet przelotne opady deszczu.

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” - tą piosenką Mędrzechowski Klub Seniora rozpoczął świętowanie.

Czytaj więcej: 30 - lecie Gminnej Orkiestry Dętej z Woli...

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie

Zarządzenie Nr  45 /2019

Wójta Gminy Mędrzechów  z dnia  1  lipca  2019 r.

 w sprawie:  ogłoszenia konkursu na  kandydata  na stanowisko Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej  w  Mędrzechowie 

Na  podstawie   art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148  .) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt  Gminy Mędrzechów  zarządza, co następuje:

Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko...

Program 500+

plakat 500

Informacja o wydawaniu preparatów na zwalczanie komarów.

INFORMACJA
 
W związku z wystąpieniem plagi komarów na terenach podtopionych Wójt Gminy Mędrzechów informuje że od dnia 18.06.2019 w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów są wydawane preparaty owadobójcze do zwalaczania komarów.
 
Wydany przez Urząd Gminy Mędrzechów preparat owadobójczy do zwalczania komarów nie może być zastosowany do opryskiwania upraw! Przed zastosowaniem środka należy zapoznać się z ze sposobem użycia opisanym na opakowaniu środka i bezwzględnie się do niego stosować.