livemarks

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 19 września 2017r. wpłynęła  do tut. Urzędu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie.
 
Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).
 

Mieszkańcy Gminy Mędrzechów w Nawojowej - 9 września 2017r.

Mieszkańcy naszej gminy mieli okazję odwiedzić w sobotę 9 września br. Nawojową i uczestniczyć w XXVII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „AGROPROMOCJA 2017”. Impreza organizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Gminy Nawojowa, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej, Małopolskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Gminy Mędrzechów w Nawojowej - 9...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

          Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z §4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 239) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...

Koła Gospodyń Wiejskich z Grądów i Mędrzechowa na Święcie Zimniaka w Smęgorzowie.

          Koła Gospodyń Wiejskich z Grądów i Mędrzechowa w dniu 10 września 2017r. uczestniczyły w imprezie - Święto Ziemniaka zorganizowanej w sołectwie Smęgorzów. Te najbardziej rozpowszechnione w naszym kraju warzywo były motywem przewodnim imprezy. Panie z KGW odpowiedziały na zaproszenie organizatorów i zaprezentowały stoiska, na którym serwowano potrawy wykonane z ziemniaków. Uczestnicy imprezy mogli degustować wiele różnych wyrobów z tego warzywa na stoiskach prezentowanych przez różne organizacje.
Na stanowiskach przygotowanych przez nasze Panie można było skosztować: pierogów, zup, ciast i wielu innych smakołyków z ziemniaków, wszystko przygotowane przez nasze gospodynie.

Czytaj więcej: Koła Gospodyń Wiejskich z Grądów i Mędrzechowa...

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” W MĘDRZECHOWIE

W sobotę, 2 września w całym kraju i wielu miejscach na świecie odbywało się Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego- lektury, która wydobywa różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię i bogactwo odniesień.

Wśród miejscowości, które po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej akcji, znalazł się Mędrzechów.  

Wiata Widowiskowa na Stadionie Sportowym zamieniła się w bronowicką chatę. Przy weselnym stole zasiadła oczywiście Młoda Para oraz zaproszeni goście: Barbara Pobiegło – sekretarz gminy, Alicja Dziewińska – emerytowana dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Teresa Korzec oraz mieszkańcy.

Czytaj więcej: NARODOWE CZYTANIE „WESELA” W MĘDRZECHOWIE