livemarks

INFORMACJE O DODATKU elektrycznym dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej: INFORMACJE O DODATKU elektrycznym dla...

Jesień w Przedszkolu w Grądach

Zapraszamy do zapoznania się z pierwsza częścią kroniki bieżącego roku szkolnego. Zawiera ona wydarzenia, które miały miejsce od września do listopada. Niewątpliwie był to w przedszkolu okres intensywny i niezwykle różnorodny.

 

1 września 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023

Pierwsze spotkanie po wakacjach w przedszkolu budzi wiele pozytywnych emocji oraz wiele niepewności wśród dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi naszej placówki. Poznajemy się poprzez integracyjne zabawy wspólnie przełamując bariery .

Pamiętamy również o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wraz z rodzicami składamy kwiaty i znicze pod Pomnikiem Poległych w Grądach.

Czytaj więcej: Jesień w Przedszkolu w Grądach

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Mędrzechowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Męd

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022

Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Mędrzechowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

 

w sprawie : ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie.

 Na podstawie art.33 ust.2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( J.T. Dz.U. z 2022r. poz.559 ) oraz art.11 w związku z art.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( J.T. Dz.U z 2022 r. poz. 530) - zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Kierownika Gminnego...

Miernik zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED zainstalowane na budynku Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie

logo nfosgw
W dniu 22 listopada 2022 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie został zainstalowany miernik zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą informacyjną LED.

Komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED został przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie będzie organizowała zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem. Ponadto projekt zakłada promocję postaw przeciwdziałających zmianom klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie. Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 
miernik powietrza