livemarks

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Mędrzechów dnia 03.01.2018r.
 

O G Ł O S Z E N E I E
wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku
 
       Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”

Czytaj więcej: Ogłoszenie wyników konkursu na realizację...

Informacja Starosty Dąbrowskiego

       W związku z szerokim programem promocji Wojska Polskiego oraz utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, informujemy, że  w dniu 28 grudnia br. O godz. 8:30 w tut. Starostwie (sala narad) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie na Temat „Zadań i struktur Wojsk Obrony Terytorialnej”.

      W związku z powyższym informujemy mieszkańców Gminy Mędrzechów zainteresowanych służbą w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu.

Spotkanie opłatkowe KGW Mędrzechów.

       Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie zgodnie z tradycją i w tym roku zorganizowały wspólne spotkanie opłatkowe poprzedzające Święta Bożego Narodzenia. W dniu 13 grudnia br. w godzinach wieczornych na Sali Domu Ludowego w Mędrzechowie można było poczuć świąteczny nastrój. Przygotowane dania wigilijne i wypieki nawiązywały do kolacji wigilijnej. Życzenia ogólne złożyła wszystkim Pani sołtys, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Pani Bernadeta Światłowska. Opłatek jako nieodłączny element wigilii stanowił główny punkt spotkania. Wzajemnie składane sobie życzenia przepełnione były wzajemną życzliwością i serdecznością. Miła atmosfera towarzyszyła całemu spotkaniu, a tradycyjny barszcz z uszkami smakował wyśmienicie. Własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne stanowiły wspaniałą dekorację stołu i choinki.