livemarks

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

  • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.
  • rus

Czytaj więcej: Komunikat dla obywateli Ukrainy

100 urodziny Pani Genowefy - mieszkanki Woli Mędrzechowskiej

Pani Miłek Genowefa mieszkanka Woli Mędrzechowskiej obchodziła

100 rocznicę urodzin. Z tej okazji 8 lutego br. Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Sekretarz Gminy Barbarą Pobiegło, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Renatą Pezdek oraz Proboszczem Parafii Wola Mędrzechowska Księdzem Mirosławem Tragarzem odwiedzili Jubilatkę - przekazując Jej wiele ciepłych życzeń i gratulacji.

Aby należycie docenić Jubilatkę wręczono Jej kwiaty, listy gratulacyjne i drobne upominki.

Czytaj więcej: 100 urodziny Pani Genowefy - mieszkanki Woli...

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, iż  od 1 lutego do  28 lutego  2022 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz posiadającemu faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r. oraz oświadczenie informujące o klasie PKD (4 pierwsze znaki) w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określaną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie  Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) (Dz.U. Poz. 1885 oraz  z 2009 r. poz. 489, z 2017 poz. 2440).

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Zmarł mgr Mieczysław Ziętara były Naczelnik Gminy Mędrzechów

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lutego 2022 r. zmarł

Śp. mgr Mieczysław Ziętara

były Naczelnik Gminy Mędrzechów.

Śp. Mieczysław Ziętara całe swoje życie związał z rodzinną wsią i gminą, był aktywnym mieszkańcem, działaczem społecznym, długoletnim nauczycielem Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie ( 1960 – 1979 i 1984 -1992 ), Szkoły Podstawowej w Grądach ( 1957 – 1960) i Liceum w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od roku 1974 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Mędrzechowie i funkcje tą pełnił do roku 1976, a do 1977 r. radnym Gminnej Rady Narodowej w Szczucinie.

Bardzo aktywnie działał na rzecz reaktywowania Gminy Mędrzechów.

Od 1 sierpnia 1981 r. jako pełnomocnik Wojewody kierował Filią Urzędu Gminy w Mędrzechowie, która stanowiła przygotowanie do wznowienia pracy gminy.

Po ponownym utworzeniu Gminy Mędrzechów 1 października 1982 r. został Naczelnikiem Gminy Mędrzechów i funkcję tą pełnił przez 2 lata do października 1984 r.

Był to bardzo ważny okres dla naszego społeczeństwa. W tym czasie za staraniem

ŚP. Mieczysława Ziętary powstało wiele bardzo ważnych inwestycji. Najważniejsze z nich to rozpoczęcie melioracji, budowa przedszkola w Mędrzechowie, rozpoczęcie gazyfikacji gminy i wiele innych.

Po rezygnacji z funkcji Naczelnika Gminy nie zaprzestał swojej aktywności zawodowej i społecznej. W kadencji 1994-1998 był radnym Rady Gminy Mędrzechów.

Poprzez swoje dokonania pozostawił trwały ślad w naszej społeczności.

Był oddany nie tylko swojej rodzinie, ale także wielu ważnym sprawom lokalnym, które służyły i nadal służą nam wszystkim.

Żegnamy dziś Śp. Mieczysława Ziętarę dziękując Mu za wszystkie dokonania oraz aktywność w życiu zawodowym i społecznym.

Tym wszystkim, których ta śmierć dotknęła, a w szczególności najbliższej rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

klepsydra

Krzysztof Korzec - Wójt Gminy Mędrzechów

Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Barbara Brożek - Przewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 lutego 2022 r. w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie : o godz. 11 różaniec, o godz. 11:30 Msza Św. pogrzebowa, po czym ciało zmarłego zostanie odprowadzone na cmentarz parafialny.