livemarks

Centralana Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB).

Każdy Właściciel lub Zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Ostateczny termin złożenia deklaracji dla istniejących budynków upływa w dniu 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.Jeżeli natomiast,  w przyszłości zostanie uruchomione nowe źródło ciepła w istniejącym budynku (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.) powstaje wtedy obowiązek ponownego wypełnienia deklaracji i dokonania zgłoszenia - należy tego dokonać w przeciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Również w przypadku nowo budowanych budynków obowiązuje termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB) ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

W przypadku braku dostępu do internetu lub podpisu elektronicznego, deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie osobiście lub listownie.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Uwaga! Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.


Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , zaloguj  profilem zaufanym, poprzez login.gov.pl wypełnij ją i wyślij.

Deklaracje, pytania, odpowiedzi, działania informacyjne, instrukcje: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


Do pobrania:
Deklaracja-A.pdf
Deklaracja-B.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

Kanał informacyjny CEEB na YouTube

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Mędrzechów informuje że w związku z obowiązującym w województwie małopolskim Programem Ochrony Powietrza, w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie od 1 stycznia 2021 r. został uruchomiony punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny informuje mieszkańców o możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki, a także pomaga w zakresie prawidłowego wypełnienia Wniosku o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjny znajduje się na parterze Urzędu Gminy w Mędrzechowie, pokój numer 2 - Sala Obrad czynny:

w czwartki w godzinach 7:30-13:00
w piątki w godzinach 7:30-12:00

Wnioski o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Informacji na temat programu Czyste Powietrze można uzyskać pod nr infolinii pod nr tel. 729 876 173 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
  • Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronach  internetowych:

Informacje ogólne: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

WFOŚiGW Kraków: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta: https://portal.wfos.krakow.pl/

Ulotka informacyjna: https://www.wfos.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/Czyste-Powietrze-2020-a5.pdf

powietrze.malopolska.pl:  https://powietrze.malopolska.pl/

Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Gminy w Mędrzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.medrzechow.net zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.medrzechow.net
 

Dane teleadresowe jednostki:


Urząd Gminy w Mędrzechowie

Mędrzechów 434

33-221 Mędrzechów

tel. 146437195
fax. 146442430
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 871-10-10-729
REGON 001002509
ePUAP UGMedrz
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-07-10
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10
 
Strona podmiotowa www.medrzechow.net jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie www.medrzechow.net, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 
Ułatwienia na stronie podmiotowej:
 
Strona podmiotowa www.medrzechow.net posiada następujące ułatwienia:
 
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-25
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Mędrzechowie.
 
Skróty klawiaturowe:
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Arkadiusz Trębaczewski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 146442428

Procedura wnioskowo-skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej

Edward Kmiecik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 146442419

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Gminy Mędrzechów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.