livemarks

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r.  W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku.

Po tej dacie, należy złożyć POWTÓRNIE deklarację, gdy nastąpi zmiana posiadanych źródeł ciepła.

a) W przypadku istniejących budynków, należy w przeciągu 14 dni dokonać zgłoszenia od uruchomienia nowego źródła ciepła, bądź zlikwidowania posiadanego źródła (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.).

b) w przypadku nowo budowanych budynków obowiązuje również termin 14 dni na złożenie deklaracji CEEB od daty oddania nowego budynku do użytkowania.

Deklaracje można składać w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia. Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminę.

Ponadto informujemy iż na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

 

Do pobrania:
Deklaracja-A.pdf
Deklaracja-B.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

Kanał informacyjny CEEB na YouTube

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy w Mędrzechowie od 1 stycznia 2021 r. działa punkt konsultacyjno-informacyny programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjno-informacyjny informuje mieszkańców o możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki, a także pomaga w zakresie prawidłowego wypełnienia Wniosku o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny pełni dyżury:

w środy w godzinach 8:00-11:00
w piątki w godzinach 8:00-15:00

Wnioski o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Informacji na temat programu Czyste Powietrze można uzyskać pod nr infolinii pod nr tel. 729 876 173 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronach  internetowych:

Informacje ogólne: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

WFOŚiGW Kraków: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta: https://portal.wfos.krakow.pl/

Ulotka informacyjna: https://www.wfos.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/Czyste-Powietrze-2020-a5.pdf

powietrze.malopolska.pl:  https://powietrze.malopolska.pl/

Zestawienie udziału w programie "Czyste Powietrze" - Gmina Mędrzechów

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w Gminie Mędrzechów: 69
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 56
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 30
  • Sumaryczna kwota wyplaconych dotacji: 633715,43 zł
Stan na 30 czerwca 2023 roku
163 plansze reforma programu Czyste Powietrze NFOSiGW 1600x900 5 1024x576
 
163 plansze reforma programu Czyste Powietrze NFOSiGW 1600x900 1 1 1024x576