livemarks

Program "Czyste Powietrze"

Informacje, przepisy, stan powietrza, ekointerwencja

 

Wójt Gminy Mędrzechów informuje że w związku z obowiązującym w województwie małopolskim Programem Ochrony Powietrza, w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie został uruchomiony punkt konsultacyjny udzielający mieszkańcom gminy informacji na temat możliwości pozyskania dotacji do wymiany pieców, termomodernizacji budynków oraz instalacji innych urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. fotowoltaika, pompy ciepła, itp.).

Informacji udziela Urząd Gminy w Mędrzechowie tel. 14 644 24 29

                                                                                                          Wójt Gminy Mędrzechów

                                                                                                                  Krzysztof Korzec

Powszechny Spis Rolny 2020 - stanowisko komputerowe do samospisu internetowego w Urzędzie Gminy Mędrzechów

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w  Urzędzie Gminy Mędrzechów  funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Stanowisko funkcjonować będzie do 30 listopada 2020 roku. Celem funkcjonowania stanowiska jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku wymagane są niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej, a także zapewniana jest regularna dezynfekcja stanowiska.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce od 1 września 2020 r. i potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis dokonywany jest według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.