livemarks

Centralana Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB).

Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

W przypadku braku dostępu do internetu lub podpisu elektronicznego, deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie osobiście lub listownie.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.


Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Pytania i odpowiedzi: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Do pobrania:

Deklaracja-A-30.06.2021.pdf
Deklaracja-B-30.06.2021.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji-r-skompresowany.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B-28.06.pdf
Informator.pdf
Ulotka-1.pdf
Ulotka- 2.pdf

Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Mędrzechów informuje że w związku z obowiązującym w województwie małopolskim Programem Ochrony Powietrza, w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie od 1 stycznia 2021 r. został uruchomiony punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny informuje mieszkańców o możliwości pozyskania dofinansowania z programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki, a także pomaga w zakresie prawidłowego wypełnienia Wniosku o dofinansowanie.

Punkt konsultacyjny znajduje się na parterze Urzędu Gminy w Mędrzechowie, pokój numer 2 - Sala Obrad czynny:

w czwartki w godzinach 7:30-13:00
w piątki w godzinach 7:30-12:00

Wnioski o dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Informacji na temat programu Czyste Powietrze można uzyskać pod nr infolinii pod nr tel. 729 876 173 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

  • Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
  • Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronach  internetowych:

Informacje ogólne: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

WFOŚiGW Kraków: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta: https://portal.wfos.krakow.pl/

Ulotka informacyjna: https://www.wfos.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/04/Czyste-Powietrze-2020-a5.pdf

powietrze.malopolska.pl:  https://powietrze.malopolska.pl/

Deklaracja dostępności cyfrowej

Urząd Gminy w Mędrzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.medrzechow.net zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.medrzechow.net
 

Dane teleadresowe jednostki:


Urząd Gminy w Mędrzechowie

Mędrzechów 434

33-221 Mędrzechów

tel. 146437195
fax. 146442430
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 871-10-10-729
REGON 001002509
ePUAP UGMedrz
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-07-10
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10
 
Strona podmiotowa www.medrzechow.net jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie www.medrzechow.net, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 
Ułatwienia na stronie podmiotowej:
 
Strona podmiotowa www.medrzechow.net posiada następujące ułatwienia:
 
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-25
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Mędrzechowie.
 
Skróty klawiaturowe:
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Arkadiusz Trębaczewski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 146442428

Procedura wnioskowo-skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności architektonicznej

Edward Kmiecik

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 146442419

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Gminy Mędrzechów spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.

 

Powszechny Spis Rolny 2020 - stanowisko komputerowe do samospisu internetowego w Urzędzie Gminy Mędrzechów

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w  Urzędzie Gminy Mędrzechów  funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Stanowisko funkcjonować będzie do 30 listopada 2020 roku. Celem funkcjonowania stanowiska jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku wymagane są niezbędne zabezpieczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej, a także zapewniana jest regularna dezynfekcja stanowiska.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce od 1 września 2020 r. i potrwa do 30 listopada 2020 r. Spis dokonywany jest według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.