livemarks

Centralana Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB).

Każdy Właściciel lub Zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Ostateczny termin złożenia deklaracji dla istniejących budynków upływa w dniu 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.Jeżeli natomiast,  w przyszłości zostanie uruchomione nowe źródło ciepła w istniejącym budynku (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.) powstaje wtedy obowiązek ponownego wypełnienia deklaracji i dokonania zgłoszenia - należy tego dokonać w przeciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Również w przypadku nowo budowanych budynków obowiązuje termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Baza Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB) ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

W przypadku braku dostępu do internetu lub podpisu elektronicznego, deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie osobiście lub listownie.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Uwaga! Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.


Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , zaloguj  profilem zaufanym, poprzez login.gov.pl wypełnij ją i wyślij.

Deklaracje, pytania, odpowiedzi, działania informacyjne, instrukcje: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


Do pobrania:
Deklaracja-A.pdf
Deklaracja-B.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B.pdf

Kanał informacyjny CEEB na YouTube