livemarks

Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 18.11 2022 r.

Znak :Or. 0002.36.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

30 listopada 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 35 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 19.10 2022 r.

Znak: Or.0002.35.2022

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu:

28 października 2022 r. ( piątek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 35 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 34 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 21.09 2022 r.

Znak :Or. 0002.34.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

28 września 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 34 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 33 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 06.07 2022 r.

Znak :Or. 0002.33.2022

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

11 lipca 2022 r. ( poniedziałek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję nadzwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 33 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 32 sesji Rady Gminy Mędrzechów

 Mędrzechów, dnia 01.06 2022 r.

Znak :Or. 0002.32.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

8 czerwca 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 32 sesji Rady Gminy...