livemarks

Zawiadomienie o terminie 9 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia  21 .08. 2019 r.

Znak :Or. 0002.9.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

28 sierpnia   2019 r. ( środa)  o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 9 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 8 sesji Rady Gminy Mędrzechów

                                                                                              Mędrzechów , dnia  17 .07. 2019 r.

Znak :Or. 0002.8.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

24 lipca  2019 r. ( środa)  o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 8 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 7 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.7.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

29 maja  2019 r. ( środa)  o godz. 8,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 7 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 6 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.6.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2019 r. poz. 506  )  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :      

     10 kwietnia  2019 r. ( środa)  o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie  zwołuję   sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 6 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy Mędrzechów

Znak :Or. 0002.5.2019

  Z A W I A D O M I E N I E

          Na podstawie  art. 20  ust. 1   ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  J.T. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  uprzejmie   zawiadamiam ,   że    w   dniu :       

11 marca 2019 r. ( poniedziałek)  o godz. 8-mej  w sali nr 2 Urzędu Gminy  w Mędrzechowie  zwołuję    sesje Rady Gminy ,   proponując  następujący porządek obrad :  

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie V sesji Rady Gminy...