Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 112

Wczoraj 146

W tym tygodniu 112

W tym miesiącu 2377

Wszystkich odwiedzin 314039

livemarks

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie prowadzi do dnia 13-11-2023r. nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Więcej informacji na temat programu na https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ponadto prosimy o wypełnienie ANKIETY.

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie informacje o zmianach zasad dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, które będą obowiązywać od 01-01-2024 r.

pdf slimInformacja o zmianach zasad

Program ”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie prowadzi wstępny nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie w GOPS w Mędrzechowie tel.  14 644 24 26.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami”:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Czytaj więcej: Program ”Asystent osobisty osoby z...

Podkategorie