livemarks

Zawiadomienie o terminie 40 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 8.03 2023 r.

Znak: Or.0002.40.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2023 r. poz. 40 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu:

21 marca 2023 r. ( wtorek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 40 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 39 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 14.02 2023 r.

Znak: Or. 0002.39.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2023 r. poz. 40 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu:

21 lutego 2023 r. ( wtorek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 39 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 38 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 18.01 2023 r.

Znak :Or. 0002.38.2023

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu :

24 stycznia 2023 r. ( wtorek ) o godz. 9,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy, proponując następujący porządek obrad :

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 38 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 37 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 14.12 2022 r.

Znak: Or. 0002.37.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu:

29 grudnia 2022 r. ( czwartek) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 37 sesji Rady Gminy...

Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 18.11 2022 r.

Znak :Or. 0002.36.2022

 Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

30 listopada 2022 r. ( środa ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

Czytaj więcej: Zawiadomienie o terminie 36 sesji Rady Gminy...