livemarks

Program "Czyste Powietrze"

Informacje, przepisy, stan powietrza, ekointerwencja

 

Wójt Gminy Mędrzechów informuje że w związku z obowiązującym w województwie małopolskim Programem Ochrony Powietrza, w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie został uruchomiony punkt konsultacyjny udzielający mieszkańcom gminy informacji na temat możliwości pozyskania dotacji do wymiany pieców, termomodernizacji budynków oraz instalacji innych urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. fotowoltaika, pompy ciepła, itp.).

Informacji udziela Urząd Gminy w Mędrzechowie tel. 14 644 24 29

                                                                                                          Wójt Gminy Mędrzechów

                                                                                                                  Krzysztof Korzec