livemarks

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Koniec listopada i grudzień to czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Dla dzieci jest to okres bajeczny i pełen wrażeń. Ostatki, mikołajki, adwentowe kalendarze i przygotowania do najpiękniejszych w roku świąt sprawiają, że nawet ponure dni stają się jaśniejsze. Staramy się kultywować piękne polskie tradycje, obrzędy związane ze świętami i uroczystościami celebrowanymi w poszczególnych porach roku.

25 listopada 2021 r. - Dzień Pluszowego Misia

Jak co roku w przedszkolu zorganizowaliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym pluszowym przyjacielem. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy z misiami. Dzień ten pełen był uśmiechu i radości.

Tradycja tego święta nie jest długa, albowiem po raz pierwszy zaczęto obchodzić ten dzień w setną rocznicę powstania maskotki, tj. w 2002 roku.
Pamiętajmy jednak, że pluszowy miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Ogłoszenie

Sołtys wsi Mędrzechów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 16 stycznia o godzinie 10:00 w Domu Ludowym w Mędrzechowie.
Omawiane będą następujące zagadnienia związane z budową kanalizacji I i II etap  w Mędrzechowie, oraz:
  • Program Czyste Powietrze, min.  informację na temat  możliwości pozyskania dotacji i dotyczącej wymiany źródła ciepła (starych pieców), docieplenia domu, wymiany okien, drzwi oraz montażu fotowoltaiki, pomp ciepła, itp.
  • Małopolska Uchwała Antysmogowa - zagadnienia zawarte w uchwale i obowiązki jakie ten przepis nakłada na mieszkańców. Terminy wymiany kopciuchów.
 
Sołtys wsi

Bernadeta Światłowska

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia br.  Urząd Gminy Mędrzechów będzie nieczynny.

OGŁOSZENIE

Mędrzechów, dnia 04.01.2022r.

 

O G Ł O S Z E N  I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów”        

W związku z ogłoszonym otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2022 roku,  wpłynęła jedna oferta w dniu 29 grudnia 2021r. na realizację zadania. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych  Gminy Mędrzechów. Oferta spełniła wymogi formalne  oraz wyszczególniono zadania do realizacji, które w związku z tym postanowiono zlecić wykonanie zadania publicznego na rok 2022 Stowarzyszeniu Ludowych Zespołów Sportowych Gminy Mędrzechów.

Z Stowarzyszeniem LZS Gminy Mędrzechów zostanie podpisana umowa na wspieranie wykonywania zadań publicznych Gminy Mędrzechów w 2022r. w kwocie 88 000 zł słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych.