livemarks

Absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów

           W dniu 19 czerwca 2017 r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy, której głównym punktem było przyjecie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu Gminy Mędrzechów za 2016 r. oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Czesław Szarkowski wg. zatwierdzonego porządku obrad.
W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszeni goście, w tym Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie -  Bogumił Jedynak, który przedstawił stan bezpieczeństwa naszego terenu oraz zadania jakie mają do wykonania podlegli mu policjanci. Odpowiadał także na pytania radnych. Problem dotyczący drogi we wsi Wólka Grądzka przedstawiła także zaproszona na sesję P. Zofia Możdżeń.

Czytaj więcej: Absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów

Święto Bożego Ciała w Mędrzechowie

        Podobnie jak wszyscy wierni Kościoła Katolickiego również i mieszkańcy naszej Gminy wyszli na ulice w procesji do czterech ołtarzy, aby uczcić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Święto Bożego Ciała.

Procesja jest także manifestacją naszej wiary i przywiązania do wartości katolickich. Wierni wyszli z Najświętszym Sakramentem z Kościoła Parafialnego na ulice Mędrzechowa.

Czytaj więcej: Święto Bożego Ciała w Mędrzechowie

ĆWICZENIA RENEGADE

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że w dniach  6-8 czerwca 2017 r. odbędą się  ćwiczenia pk. RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia zostanie nadany sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.