livemarks

Wiosna w przedszkolu w Grądach

28 kwietnia 2018 r. urządziliśmy „Piknik patriotyczny”
W przedszkolu mówimy dzieciom o patriotyzmie, uczymy postaw kształtujących przywiązanie do naszej Ojczyzny. Jak napisał poeta: „na początku Ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki” - staramy się pokazywać dzieciom piękno okolicy i regionu, w którym żyjemy. Zwracamy uwagę przede wszystkim na szacunek do  przyrody, dóbr narodowych i kulturalnych.Wyrazem tego była wyjątkowa akademia z okazji Święta Flagi oraz uroczystość pod Pomnikiem Poległych w Grądach. Wszystkich uczestników zaprosiliśmy na wspólny spacer  z biało – czerwonymi balonikami i flagami. Piknik połączyliśmy z obchodami Dnia Ziemi. Wraz z rodzicami uporządkowaliśmy teren wokół przedszkola i posadziliśmy krzewy w ogrodzie. Dzieci wykonały plakat – apel do mieszkańców o zachowanie czystości środowiska, który umieszczony został na tablicy ogłoszeń. Był również czas na zabawę, konkursy oraz poczęstunek. Panie pracujące w kuchni upiekły dla nas „patriotyczne   ciasteczka,” miły akcent tego pięknego dnia.

Czytaj więcej: Wiosna w przedszkolu w Grądach

Projekt "Małopolski e-Senior"

imi
Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie gminy Mędrzechów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
 
Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.
 
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

•    Ukończenie 65 lat,
•    Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Czytaj więcej: Projekt "Małopolski e-Senior"

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w Mędrzechowie

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona w roku 100. lecia odzyskania niepodległości ma dla nas Polaków jeszcze większe znaczenie. Pierwsza w Europie Konstytucja uchwalona - 3 maja 1791 r. na Sejmie Wielkim zawierała treści oświecenia, postępu, poszanowania praw człowieka, wolności i godności. Ten dokument był również dowodem wielkiej charyzmy i wielkości Narodu Polskiego.
Narodowe Święto Konstytucji - w Mędrzechowie połączone jest z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
Mieszkańcy naszej Gminy, jak również liczni goście mieli możliwość uczestniczenia w podwójnych uroczystościach zorganizowanych w Mędrzechowie przez samorząd gminny i parafię.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w...