livemarks

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Wiosna to czas budzącej się do życia przyrody, która inspiruje również nas do działania. W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy wiele zadań z zakresu edukacji ekologicznej. W związku z tym temat ten jest często obecny na zajęciach. Miesiąc marzec i kwiecień obfitował w ciekawe wydarzenia, które przedstawiamy poniżej wraz z galerią zdjęć.

2 marca 2022 r. - przygotowania do Święta Pań

Jesienią obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki przygotowały wtedy dla kolegów wiele niespodzianek. Teraz chłopcy rewanżują się swoim koleżankom i urządzają Święto Dziewczynek. Z tej okazji wypiekają smaczne kwiatuszki.

8 marca 2022 r. - wiosenny bal

Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy bal Księżniczek i Rycerzy. Zabawa inspirowana była bajką „ Roszpunka”. Dziewczynki wspaniale się bawiły w przebraniu księżniczek, chłopcy doskonale pełnili role rycerzy. Ciekawe pomysły pobudzały dzieci do podejmowania wspólnych działań. Dzień był niezwykle udany.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Pomoc klęskowa dla rolników!

W dniu 16 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków od rolników, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Dokumenty będą przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR do 30 czerwca 2022 r.

Z pomocy mogą skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2021 roku straty w uprawach rolnych i posiadają Protokół Strat z 2021 roku oszacowany przez komisję.

Wnioski pomagają wypełniać doradcy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (do wypełnienia  i złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie protokołu strat).

Gminny punkt MODR w Mędrzechowie czynny we wtorki i środy, biuro Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 1 czynne pn-pt 7:30-15:30.

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego w Gminie Mędrzechów

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., Gmina Mędrzechów opracowuje analizę skali zjawiska ubóstwa energetycznego. W efekcie przeprowadzonej analizy nastąpi identyfikacja problemu, oraz możliwe będzie oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Ubóstwo energetyczne (wg Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z dnia 2021.04.19 poz. 716) oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

Czytaj więcej: Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego w Gminie...

Złoty jubileusz - par małżeńskich w Mędrzechowie

19 maja br. - 10 par małżeńskich z naszej gminy obchodziło swój złoty jubileusz. Przeżyli razem 50 lat. Z tej okazji w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie zorganizowana została uroczystość, podczas której jubilaci odznaczeni zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uhonorowani zostali również listami gratulacyjnymi od władz gminnych i pięknymi bukietami kwiatów. Medale i listy gratulacyjne wręczył Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, w asyście Sekretarz Gminy Barbary Pobiegło, Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Brożek oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Renaty Pezdek.

Swoją obecnością uroczystość uświetnił także proboszcz mędrzechowskiej parafii Ks. Tomasz Jamróz

Czytaj więcej: Złoty jubileusz - par małżeńskich w Mędrzechowie

Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z „Polskiego Ładu”

Gmina Mędrzechów otrzymała środki finansowe w wysokości 8 675 000,00 na realizację inwestycji gminnych w ramach „ Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych - II Edycja

Dofinansowanie, obejmuje:

3 150 000,00 zł. na realizację zadania pn. ” Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mędrzechów”

Polski ład 1

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z...