livemarks

Święto Niepodległości obchodzone w Mędrzechowie

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości również w naszej Gminie było obchodzone bardzo uroczyście. Uczczono 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oddano hołd wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność, a przede wszystkim tym, którzy za tę wolność oddali swoje życie.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie wspólnie z Orkiestrą Dętą z Woli Mędrzechowskiej rozpoczęli uroczystość prezentując piękny i wzruszającym wokalno – instrumentalnym program artystyczny. W naszym Mędrzechowskim Kościele rozbrzmiewały dźwięki pięknych pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży szkolnej oraz orkiestry pod batutą Andrzeja Komorowskiego.

To co możemy ofiarować obrońcom naszej wolności to przede wszystkim pamięć i modlitwa. Podczas Mszy Świętej odprawionej przez Proboszcza naszej Parafii Ks. Tomasza Jamróz w koncelebrze z księdzem rodakiem Stanisławem Sokołem modlono się za naszą Ojczyznę oraz za jej wiernych i bohaterskich synów i córki. Msza Święta odprawiona była z intencji Wójta i Rady Gminy Mędrzechów.

Czytaj więcej: Święto Niepodległości obchodzone w Mędrzechowie

Zaproszenie na obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada plakat
Organizatorzy informują, że Gminne Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2022 r. w Mędrzechowie, zostaną udokumentowane fotograficznie w celu zamieszczenia relacji w serwisach internetowych Organizatorów. Dokumentacja fotograficzna może być wykorzystana w celu promocji. Udział w wydarzeniu jet równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku oraz danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. Osoby, których dane są przetwarzane mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do poprawienia swoich danych . Udostępnienie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wydarzeniu.

Podsumowanie sezonu drużyn młodzieżowych LZS Mędrzechów.

Drużyny młodzieżowe Szkółki Piłkarskiej LZS Mędrzechów zakończyły sezon letnio-jesienny. Najmłodsi zawodnicy z grupy Żak rywalizowali w turniejach szkoleniowych w których należeli do czołówki. Młodziki swój premierowy sezon w 3 lidze Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie zakończyli na 10 miejscu. Najstarsza grupa czyli Juniorzy również rywalizowali w lidze gdzie zajęli ostatecznie miejsce na najniższym stopniu podium. Teraz wszystkie drużyny przeniosły się już na hale gdzie trenują i za niedługo będą brać udział w turniejach.

Czytaj więcej: Podsumowanie sezonu drużyn młodzieżowych LZS...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 06.10.2022 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.medrzechow.net, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów. W okresie od 14.10.2022 r. do 28.10.2022 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.”.

Podczas tych konsultacji żadna z organizacji działających na terenie gminy Mędrzechów nie zgłosiła uwag oraz poprawek do w/w projektu. W związku z powyższym projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok.” zostanie w dotychczasowej wersji przekazany Radzie Gminy Mędrzechów celem podjęcia przez nią stosownej uchwały.

OGŁOSZENIE

Pilne: sprawa zakupu węgla

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez Gminy. Wójt Gminy Mędrzechów zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Mędrzechów o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Zgodnie z projektem ustawy prawo do zakupu węgla sprzedawanego przez gminy, po zagwarantowanej ustawowo cenie mają gospodarstwa domowe, które otrzymały lub otrzymają dodatek węglowy - 3000,00 zł. i nie nabyły do tej pory na sezon grzewczy 2022/2023 węgla po cenie niższej niż 2000 zł. Ilość węgla dostępną dla jednego gospodarstwa domowego będzie określać rozporządzenie właściwego ministra.

W sprzedaży będzie wyłącznie węgiel importowany.

Wstępną informację dotyczącą potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego należy składać telefonicznie na Nr telefonu:

  • 14 643 71 95,
  • 14 644 24 25

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 12 (I piętro) lub pokój Nr 3 (parter).

Z uwagi na ważność sprawy prosimy osoby zainteresowane o niezwłoczne podanie powyższych informacji. Pozwoli to wstępnie oszacować zapotrzebowanie na węgiel, który Gmina musi sprowadzić.