livemarks

„Kiedy myślę Ojczyzna…” - IX GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

10 maja 2018 r. odbył się organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Mędrzechowie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Mędrzechów Krzysztofa Korca IX Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Kiedy myślę Ojczyzna…” wpisany w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz XV Tygodnia Bibliotek.
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie szkół i przedszkoli z tereny gminy Mędrzechów.

Komisja w składzie:
przewodnicząca: Małgorzata Bułat- dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z/s w Brniu,
członkowie: Lucyna Mirecka - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu, Alicja Błocho - dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy
po wysłuchaniu 63 recytacji przyznała w  poszczególnych kategoriach następujące miejsca i wyróżnienia:

Czytaj więcej: „Kiedy myślę Ojczyzna…” - IX GMINNY KONKURS...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie ogłasza nabór na asystenta rodziny.

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Mędrzechowie  ogłasza  nabór  na asystenta  rodziny .

Praca  asystenta  będzie  wykonywana  w ramach  umowy zlecenia – przewidywany  okres  zatrudnienia  od  zaraz

Na podstawie Ustawy  z dnia 9 czerwca  2011 r o wspieraniu  rodziny i systemie  pieczy zastępczej
/ Dz.U . z 2018 r , poz.  998/ ,  asystentem  rodziny może być  osoba,

  • posiada:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe  na kierunku  pedagogika , psychologia , socjologia , nauki o rodzinie  lub praca socjalna
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Czytaj więcej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie...

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WETERANÓW W SEZONIE 2017/2018

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WETERANÓW W SEZONIE 2017/2018
 

1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Tarnowski Związek Tenisa Stołowego,
Stowarzyszenie LZS Gminy Mędrzechów,
Urząd Gminy Mędrzechów,
Ludowy Zespół Sportowy w Mędrzechowie.

2. Cel
Integracja środowiska i popularyzacja aktywności.
Wyłonienie Mistrzów Województwa w grze pojedynczej w kategoriach wiekowych weterana.
Dodatkowo wyłonienie Mistrzów Województwa grze podwójnej w formule open (bez podziału na kategorie wiekowe).

Czytaj więcej: INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WETERANÓW W...