livemarks

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

      W dniu 13 lutego br. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Posiedzenie prowadził Ryszard Pikul - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeni gości , a wśród nich :

 Ks. Zygmunt Warzecha – Powiatowy Kapelan Strażaków , Starosta Dąbrowski - Lesław Wieczorek , Komendant Powiatowy PSP - Krzysztof Kolarczyk , Wójt Gminy Mędrzechów - Krzysztof Korzec , Jan Sipior - Burmistrz Szczucina , Krzysztof Kaczmarski - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej , Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno , Krzysztof Gil - Wójt Gminy Gręboszów , Kamil Kwiatkowski - członek Zarządu Powiatu, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów , Jerzy Kaczówka - Prezes ZOG ZOSP RP , Władysław Bzduła - Komendant Gminny OSP .

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Od 1 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Wójt Gminy Mędrzechów  informuje, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur VAT. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1340 z późn. zm,) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury VAT za zakup oleju napędowego. Faktury VAT winny być wystawione imiennie na  rolnika.

Informujemy równocześnie, że producenci rolni, którzy w 2018 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku składanego w lutym 2019 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2018 r. do 31.01.2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  pokój nr 10 lub pod numerem telefonu  14 644 24 10.

Wzór wniosków akcyzowego 2019 r.

Załącznik do wniosku