livemarks

Obejrzyj XII odcinek „Na Powiślu" pt. „Święto Powiśla”

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia XII odcinka programu „Na Powiślu", który jest relacją z IX Święta Powiśla Dąbrowskiego – Dożynek Powiatowych i Targów Gospodarczych. Tegoroczne dożynki odbyły się 27 sierpnia w Bolesławiu. Jak corocznie również i na tym święcie nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy, których Państwo możecie zobaczyć w relacji.
Program był emitowany na antenie Telewizji Kraków w dniu 4 pażdziernika o godzinie 18.15
 

KGW Mędrzechów w plebiscycie na najbardziej aktywną organizację pozarządową.

           Koło Gospodyń Wiejskich z Mędrzechowa zostało zgłoszone do plebiscytu na najbardziej aktywną organizację pozarządową. Plebiscyt ogłoszony przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ramach projektu pn. „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych”.

Nasze Panie do swojej pięknej działalności zdołały nas już przyzwyczaić.

Czytaj więcej: KGW Mędrzechów w plebiscycie na najbardziej...

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że mieszkańcy Gminy Mędrzechów mogą korzystać z darmowej pomocy świadczonej przez adwokatów lub radców prawnych w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wyżej wskazana pomoc może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnie kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo - administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Grądach

          Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach realizuje projekt pod tytułem "Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Grądach", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł. w konkursie grantowym w ramach „FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2017. „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków.”
Operatorem dla subregionu obejmującego powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski, oświęcimski jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Czytaj więcej: Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

         Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...