livemarks

Remont nawierzchni placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej

Na początku grudnia bieżącego roku zakończyły się remont nawierzchni placu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej. Prace polegały na rozebraniu starej, asfaltowej nawierzchni oraz starego chodnika i pokryciu całości placu kostką brukową. Wykonano również odwodnienie placu aby ten mógł służyć dzieciom i pracownikom szkoły jak najdłużej. Prace wykonała firma Beton-Bruk z Maniowa. Całkowity koszt inwestycji to 50 574,72 zł, który w całości został pokryty ze środków Gminy Mędrzechów.
 

Jesień w Przedszkolu w Grądach cz. 2

25 październik 2017 r. – wycieczka do Dąbrowy Tarnowskiej i do Brnia. W domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej dzieci oglądały spektakl kieleckiego teatru pt. „Wesołe bajeczki z dziadunia teczki”. Nasze dwie dziewczynki: Roksanka i Zuzia razem z innymi dziećmi zostały zaproszone na scenę do inscenizacji wiersza „Rzepka”. Następnie w Brniu dzieci odbyły jesienny spacer po parku i zobaczyły wystawę malarstwa. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych wykonując deszczowe chmurki z wykorzystaniem makaronu. Zobaczyły też ciekawy eksperyment przygotowany przez panią plastyczkę.
 
przedszkole 4 20171213 2096496360

Czytaj więcej: Jesień w Przedszkolu w Grądach cz. 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2018 roku
 
Działając na podstawie  art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia 3 stycznia 2018r.  do 31 grudnia 2018 roku.
 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
 

Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia  dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci:
 

Remont Remizy OSP w Grądach

        Pod koniec listopada bieżącego roku zakończył się remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach wraz z dobudową wiaty. Remont polegał na całkowitym zdjęciu poszycia dachowego wraz z płytami eternitowymi i zastąpienia go nowym poszyciem przykrytym blachą. Wykonano również termomodernizacje całego budynku wraz z elewacją oraz odświeżono jego wnętrze i przyłącze elektryczne oraz wodne. W najbliższy dniach utwardzony zostanie plac wokół remizy.

Czytaj więcej: Remont Remizy OSP w Grądach