livemarks

Gmina Mędrzechów rozpoczęła dostawy węgla dla mieszkańców.

Gmina Mędrzechów rozpoczęła dostawy węgla dla mieszkańców.

W dniu 12 grudnia został dostarczony na skład opału w Mędrzechowie węgiel dla mieszkańców Gminy Mędrzechów. Węgiel będzie sukcesywnie przywożony, aż do pełnej realizacji potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. Dystrybucją węgla sprzedawanego przez Gminę Mędrzechów po preferencyjnej cenie 1980 zł/tonę zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – Alicja Chlastawa pod adresem Mędrzechów 225.

Mieszkańcy, po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą, mogą zakupić łącznie do 3 ton węgla po preferencyjnej cenie na sezon grzewczy 2022/2023, z zastrzeżeniem iż będzie to nie więcej niż 1,5 tony węgla w 2022 r. i resztę można zakupić w 2023 roku.

Planuje się iż w miesiącu grudniu 2022 Gmina Mędrzechów zakupi po preferencyjnych cenach 325 ton węgla kamiennego. Węgiel pochodzi z polskiej kopalni JANINA w Libiążu należącej do spółki Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie.

Parametry węgla wydobywanego przez Z.G. Janina prezentuje tabela.

Mikołajkowe "Ludwisie w eduAKCJI"

6 grudnia na dużej scenie Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, odbył się finał drugiego zespołu biorącego udział w projekcie edukacyjnym „Ludwiś w eduAKCJI”. Tym samym Szkoły Podstawowe z Mędrzechowa, Brzozowej oraz nr 3 z Tarnowa otrzymały status Szkół Partnerskich tarnowskiego teatru.

„Twórcze zabawy wyobraźnią”, to temat drugiego finału warsztatów projektu „Ludwiś w eduAKCJI”. W mikołajkowe popołudnie na dużej scenie Solskiego, blisko 50 uczniów, ze szkół podstawowych z Mędrzechowa, Brzozowej oraz SP nr 3 z Tarnowa, zaprezentowało publiczności efekty swojej pracy. Przez ostatni miesiąc każda grupa pod okiem instruktorów teatralnych, uczestniczyła w swojej szkole w innym rodzaju warsztatów: aktorskich, muzycznych oraz plastyczno-scenograficznych. Wszyscy uczestnicy po raz pierwszy spotkali się podczas prób generalnych w Teatrze i złożyli w całość finałowy pokaz.

Czytaj więcej: Mikołajkowe "Ludwisie w eduAKCJI"

Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu "Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się w Piątek 16 grudnia 2022 o godz. 15:30 na Sali Narad w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.
 
W programie Czyste Powietrze mieszkańcy aplikują o dotację, w ramach której pozyskują środki na wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła. Program przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych, kotłów olejowych, ogrzewania elektrycznego czy pomp ciepła.
 
Można pozyskać można również środki na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku czy fotowoltaikę.
 
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz omówione zostaną zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
Zapraszamy.

INFORMACJE O DODATKU elektrycznym dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej: INFORMACJE O DODATKU elektrycznym dla...