livemarks

Komunikat

W ramach treningu systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79. rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.
 

Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Mędrzechów otrzymała dotację w wysokości 999 778,00 zł. na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych na terenie Gminy, a są to:

  • Prace konserwatorskie trzech ołtarzy będących na wyposażeniu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Mędrzechowskiej - 701 858,00 zł.
  • Prace konserwatorskie zegara na wieży w kościele pw. NMP Królowej Polskie w Mędrzechowie wraz z remontem elementów drewnianych stanowiących drogę wejścia na wieżę – 235 200,00 zł.
  • Renowacja kamiennej figury „Najświętsze Serce Pana Jezusa” w Kupieninie wraz z przynależnym ogrodzeniem - 62 720,00 zł.
  • W dniu 22 lipca 2023 r. promesy wręczył osobiście Poseł Wiesław Krajewski

Symboliczne przekazanie czeków odbyło się 25 lipca 2025 r. przed pałacem w Łęgu Tarnowskim. Dokument z rąk Wicewojewody Małopolskiego - Ryszarda Pagacza odebrał Wójt naszej Gminy Krzysztof Korzec. Podczas uroczystości obecni byli posłowie Anna Pieczarka i Piotr Sak.

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów.

Projekt pilotażowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w DT

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Dąbrowie  Tarnowskiej, realizując Projekt Pilotażowy "Czas na Młodych - punkty doradztwa dla  młodzieży" przekazuje
"OGŁOSZENIE o naborze na staże zawodowe oraz warsztaty dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
W ramach indywidualnych i grupowych zajęć można skorzystać z porad dietetyka, psychologa, coacha zawodowego oraz radcy prawnego.
Wsparcie finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach projektu pilotażowego „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży"
 
STAŻ ZAWODOWY: Zaplanowana jest organizacja wysokiej jakości staży zawodowych trwających 3 miesiące ze stypendium wynoszącym 2500 zł netto, później następuje 3 miesięczny okres zatrudnienia i wnioskodawca może otrzymać premię w wysokości 6000 zł. Taka innowacyjna forma wsparcia jaką są staże zawodowe ma na celu dla osoby podejmującej wsparcie zdobycie doświadczenia oraz wejście na rynek pracy a dla wnioskodawcy wsparcie finansowe związane z zatrudnieniem nowego, młodego pracownika bez doświadczenia.


WARSZTATY:
1. Poradnia dietetyczna /psychodietetyk. Pierwsze spotkanie w tematyce zasad zdrowego odżywiania, przezwyciężenie zaburzeń odżywiania i radzeniem sobie ze stresem odbędzie się 10.08.2023 r. w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów( 10 miejsc),
2. Coach zawodowy. Najbliższe warsztaty z autoprezentacji zaplanowane są na 11.08.2023 w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów ( 10 miejsc),
3. Psycholog. Warsztaty indywidualne i grupowe mające na celu identyfikowanie i wspieranie w przezwyciężeniu przeszkód mających negatywny wpływ na życie zawodowe.
4. Radca prawnym/doradca podatkowym. Pierwsze spotkanie pt" Prawne i podatkowe aspekty wejścia na rynek pracy" odbędzie się 04.08.2023 r. w siedzibie Urzędu. Zachęcamy do zapisów ( 10 miejsc),

Kolejne terminy warsztatów będą przedstawiane na stronie https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/. Na indywidualne spotkania prosimy umawiać się siedzibie PUP lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów w ramach projektu pilotażowego można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 25 (telefon 14 642 24 78 wew 125) w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałki, środy i piątki oraz 9.30 do 17.30 we wtorki i czwartki"
plakat projekt

Absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy, której głównym punktem była debata nad raportem o stanie Gminy Mędrzechów, udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania za rok 2022, przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu Gminy Mędrzechów za 2022 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.

Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Gminy Barbara Brożek wg. zatwierdzonego porządku obrad. W posiedzeniu uczestniczyli radni, pracownicy urzędu gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz inni zaproszeni goście.

W debacie nad raportem o Stanie Gminy Mędrzechów za rok 2022 - Wójt przedstawił główne przedsięwzięcia roku 2022. Podkreślił, że był to dobry rok pod względem ilości pozyskanych środków zewnętrznych na realizację bardzo ważnych dla naszego społeczeństwa inwestycji. Dofinansowanie obejmuje:

Czytaj więcej: Absolutorium dla Wójta Gminy Mędrzechów