livemarks

Obchody 100.rocznicy odzyskania niepodległości i poświęcenie odnowionego Pomnika Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie

 Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości , ani nie ma prawa do przyszłości „

 11 listopad - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI , dzień w którym przed 100 . laty Polska po 123 latach zaborów stała się Państwem niepodległym , Państwem , które wróciło na mapy świata . Pamiętając o tych historycznych wydarzeniach - mieszkańcy naszej gminy mogli uczestniczyć w uroczystościach niepodległościowych zorganizowanych przez Samorząd Gminy Mędrzechów . Dla nas było to święto podwójne bo połączone z uroczystością ponownego poświęcenia Pomnika Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie , który w tym roku staraniem Władz Gminy Mędrzechów i społeczeństwa został odnowiony.

Czytaj więcej: Obchody 100.rocznicy odzyskania niepodległości i...

KOMUNIKAT

 

ĆWICZENIA  RENEGADE- SAREX 18/II

 

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędą się ćwiczenia pk. RENEGADE- SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia zostanie nadany sygnał alarmowy (sygnał akustyczny przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Odnowiony Pomnik Ofiar Wojen Światowych w Mędrzechowie.

      Pamięć o naszych przodkach, a w szczególności o Tych, którzy oddali życie w obronie najcenniejszych wartości takich, jak : Ojczyzna, Wolność, Honor jest obowiązkiem i zaszczytem dla wszystkich pokoleń. Chcąc zadośćuczynić tej jakże wspaniałej, a zarazem tragicznej idei - staraniem władz Gminy Mędrzechów i społeczeństwa odnowiono Pomnik Ofiar Wojen Światowych zlokalizowany w centrum Mędrzechowa.

      Czas powstania pomnika szacuje się na lat 20/30 XX wieku, autor nieznany (na bocznej ścianie kostki cokołowej sygnatura rzeźbiarza: „Wykonał A. Musiał/ Tarnów”). Pierwotnie upamiętniał on ofiary wojen z lat 1914-1920, o czym świadczy napis „Ku czci poległych na polu chwały w latach 1914-1920 z Gromady Mędrzechów”. Czarna granitowa tablica inskrypcyjna od frontu pomnika zawierała nazwiska 3 legionistów oraz nazwiska ofiar wojen z lat 1914 -1920. W 1974 roku na tablicy umieszczona także nazwiska ofiar II wojny światowej z lat 1939 - 1945.

Czytaj więcej: Odnowiony Pomnik Ofiar Wojen Światowych w...