livemarks

Cykl patriotyczny „ Kto ty jesteś? – Polak mały” realizowany przez Przedszkole w Grądach

Rok szkolny 2018/19 ogłoszony został przez MEN „Rokiem Niepodległej.” Jest to szczególna rocznica, którą postanowiliśmy obchodzić realizując szereg działań związanych z wychowaniem patriotycznym dzieci. Wiersz pt. „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza pokazuje sposób rozumienia pojęcia „ojczyzna” w dzieciństwie i życiu dorosłym. Ojczyzna się śmieje do małego dziecka na każdym etapie jej poznawania. „Dopiero później rośnie, krwawi , boli” – pisze autor. Chcemy, aby nasi wychowankowie poznali swoją „Małą Ojczyznę”, dostrzegli jej piękno, bogactwo kultury, sztuki i walorów przyrodniczych. Zachęcamy do odkrywania historii własnej rodziny, lokalnej społeczności i regionu w którym mieszkamy. Uczymy szacunku do symboli narodowych, bohaterów, miejsc pamięci, tradycji. Jednocześnie kształtujemy postawy tzw. „współczesnego patriotyzmu”,  jako elementu prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Czytaj więcej: Cykl patriotyczny „ Kto ty jesteś? – Polak mały”...

Wydarzenia bieżącego roku szkolnego z Przedszkola w Grądach

Rok szkolny 2018/19 w Publicznym Przedszkolu w Grądach jest poświęcony rozwijaniu postaw patriotycznych w związku z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Realizowany jest także projekt mający na celu promowanie nawyków zdrowotnych, jako element współczesnego patriotyzmu. Jesień była okresem intensywnych działań i realizacji założonych celów . Odbyło się wiele  wydarzeń, które zawsze wzbogacają codzienną pracę przedszkola i są atrakcyjne dla dzieci.

3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

Z tej okazji każdego roku pamiętamy o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Składamy kwiaty pod Pomnikiem Poległych w Grądach. Oddajemy cześć bohaterom, którzy poświęcili życie dla  Ojczyzny.

Czytaj więcej: Wydarzenia bieżącego roku szkolnego z...

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Mędrzechów

19 listopada 2018 r. o godz. 12.00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Mędrzechowie.

Prowadzenie sesji rozpoczął radny senior Szarkowski Czesław wg. ustalonego przez Komisarza porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego rady Gminy.
  8. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
  9. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej: Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Mędrzechów

Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018.

W dniu 16 listopada 2018 odbyła się ostatnia XXXVIII sesja Rady Gminy Mędrzechów, kadencji 2014-2018.

Obrady prowadził Czesław Szarkowski – Przewodniczący Rady Gminy.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli Wójt Gminy - Krzysztof Korzec, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj, dyrektorzy szkół, kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi wsi.

Czytaj więcej: Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy kadencji...

Koncert „ Dla Niepodległej” w Mędrzechowie.

       Koncert „ Dla Niepodległej” - jak można ująć słowami to niezwykłe wydarzenie , którego mogliśmy doświadczyć uczestnicząc w koncercie , w dniu 9 listopada br.

Była to jedna z licznych imprez organizowanym w naszej gminie z okazji 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W piątkowe popołudnie mędrzechowska hala sportowa rozbrzmiewała dźwiękami pieśni patriotycznych , strofami wierszy , melodiami śpiewanymi i granymi - a dedykowanymi naszej Niepodległej Ojczyźnie.

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Mędrzechów i Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie.

Koncert prowadziła Edyta Jurczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie. Powitania gości i oficjalnego otwarcia dokonał Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec.

Impreza miała charakter wielopokoleniowym - na scenie występowali artyście od najmłodszych do najstarszych

Czytaj więcej: Koncert „ Dla Niepodległej” w Mędrzechowie.