livemarks

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

           Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o porządku publicznym i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały przeprowadzone w okresie od 29.09.2017 r. do 16.10.2017 r. W tym okresie organizacje pozarządowe mogły wyrażać pisemnie na formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2018 rok.”

Czytaj więcej: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

XIII odcinek programu „Na Powiślu”

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia XIII odcinka programu „Na Powiślu” pt. „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego" z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie.
 
 
Przypominamy również o możliwości głosowania na Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie, jako najbardziej aktywną organizację pozarządową w Powiecie Dąbrowskim, szczegóły na Stronie Powiatu Dąbrowskiego

Obejrzyj XIII odcinek programu „Na Powiślu” z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie.

        Serdecznie zachęcamy do obejrzenia XIII odcinka programu „Na Powiślu" pt. „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego", poświęconego stowarzyszeniom, które aktywnie działają w naszym powiecie, w tym Koła Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie
 
Premierowy XIII odcinek „Na Powiślu" pt. „Złoty Dąb Powiśla Dąbrowskiego" zostanie wyemitowany w TVP Kraków w poniedziałek tj. 16 października 2017 roku o godz. 18:15.
 
Odcinek ten zostanie wyemitowany również w TVP Kraków:

•    17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 21:45
•    18 października 2017 roku (środa) o godz. 18:15

Odcinek ten został zrealizowany w ramach projektu „Aktywne Powiśle – Promocja trzeciego sektora i wolontariatu wśród osób starszych", realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zachęcamy także wszystkich do głosowania na Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie, jako na najbardziej aktywną organizację pozarządową w Powiecie Dąbrowskim, szczegóły na Stronie Powiatu Dąbrowskiego

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na konta rolników w najbliższych tygodniach trafią pieniądze z ARiMR
Będzie to 70-procentowa zaliczka na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 rok
 
Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej i uzyskała zgodę na wypłatę zaliczek w wysokości 70 proc. wszystkich dopłat bezpośrednich.
Wypłata zaliczek nastąpi od 16 października do końca listopada. Na konta rolników trafi ok. 10 mld zł, reszta zaś zostanie wypłacona do 30 czerwca następnego roku. W sumie rolnicy dostaną 14 mld zł.
W województwie małopolskim o dopłaty bezpośrednie ubiegało się w tym roku 120 tys. rolników, a dopłatami objęte jest prawie 500 tys. ha.
Europejski Bank Centralny opublikował 6 października kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 euro. Podstawowa dopłata - jednolita płatność obszarowa – wyniesie zatem 461,55 zł za hektar.

Czytaj więcej: Komunikat Agencji Restrukturyzacji i...