livemarks

INFORMACJE O DODATKU WĘGLOWYM

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘDRZECHOWIE

INFORMUJE, IŻ PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

INFORMACJE O DODATKU WĘGLOWYM

            Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Czytaj więcej: INFORMACJE O DODATKU WĘGLOWYM

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2188) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika. Informujemy równocześnie, że producenci rolni, którzy w 2021 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego. Szczegóły w Urzędzie Gminy - pokój nr 10 (tel. 14 644 24 10). Do wniosku składanego w sierpniu 2022 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

Nowe drogi w naszej gminie

Stan dróg w naszej gminie jest na zadawalającym poziomie, nie mniej jednak niektóre z nich już wymagały remontu. W ostatnim okresie ukończono inwestycje pn. ”Remont dróg gminnych na terenie gminy Mędrzechów”. Odbudowano pięć odcinków dróg o łącznej długości 4 389 m, za kwotę 1 847 621, 21 zł. Pieniądze na ten cel pozyskano z „Rządowego Funduszu Polski Ład”.

Nową nawierzchnię asfaltową wraz z wzmocnieniem podbudowy, poboczami i innymi elementami zyskały następujące drogi:

Czytaj więcej: Nowe drogi w naszej gminie

Zaproszenie do wystawienia stoiska podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec i Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dąbrowskiego serdecznie zapraszają firmy, instytucje, organizacje pozarządowe i wszystkich chętnych do zaprezentowania się podczas organizowanego wydarzenia pn. „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2022r. na stadionie sportowym w Mędrzechowie.
 
Jest to przedsięwzięcie promujące dziedzictwo kulturowe naszego regionu, lokalne rękodzieło, folklor i tradycje regionalne. To również jedne z niewielu wydarzeń w regionie, które promuje nasze rolnictwo wraz z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych oraz lokalną przedsiębiorczość.

Czytaj więcej: Zaproszenie do wystawienia stoiska podczas...

Wojewódzki trening systemu alarmowania

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamietnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.