livemarks

II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów w tenisie stołowym

W sobotę 3 lutego w Mędrzechowie odbył się II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów w tenisie stołowym. Poniżej końcowe wyniki poszczególnych kategorii. Organizatorami turnieju byli:
- Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
- Tarnowski Związek Tenisa Stołowego
- Stowarzyszenie LZS Gminy Mędrzechów
- LZS Mędrzechów - sekcja tenisa stołowego
- Urząd Gminy Mędrzechów

Czytaj więcej: II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów w...

Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele Parafialnym w Mędrzechowie

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości i łączy. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Koncert kolęd i pastorałek to jedna z propozycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie i Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie  na świąteczny czas. W niedzielny wieczór, 21 stycznia 2018 r., kościół parafialny w Mędrzechowie  rozbrzmiał najpiękniejszymi polskimi kolędami, pastorałkami  oraz piosenkami bożonarodzeniowymi, które dzięki atmosferze tego miejsca nabrały jeszcze większej mocy

Czytaj więcej: Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele...

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 30 listopada  2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. 2017r., poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy.
W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).
 

Zaproszenie

zaproszenie jaselka