livemarks

Jesień w Przedszkolu w Grądach cz. 2

25 październik 2017 r. – wycieczka do Dąbrowy Tarnowskiej i do Brnia. W domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej dzieci oglądały spektakl kieleckiego teatru pt. „Wesołe bajeczki z dziadunia teczki”. Nasze dwie dziewczynki: Roksanka i Zuzia razem z innymi dziećmi zostały zaproszone na scenę do inscenizacji wiersza „Rzepka”. Następnie w Brniu dzieci odbyły jesienny spacer po parku i zobaczyły wystawę malarstwa. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych wykonując deszczowe chmurki z wykorzystaniem makaronu. Zobaczyły też ciekawy eksperyment przygotowany przez panią plastyczkę.
 
przedszkole 4 20171213 2096496360

Czytaj więcej: Jesień w Przedszkolu w Grądach cz. 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2018 roku
 
Działając na podstawie  art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia 3 stycznia 2018r.  do 31 grudnia 2018 roku.
 

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
 

Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia  dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci:
 

Remont Remizy OSP w Grądach

        Pod koniec listopada bieżącego roku zakończył się remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach wraz z dobudową wiaty. Remont polegał na całkowitym zdjęciu poszycia dachowego wraz z płytami eternitowymi i zastąpienia go nowym poszyciem przykrytym blachą. Wykonano również termomodernizacje całego budynku wraz z elewacją oraz odświeżono jego wnętrze i przyłącze elektryczne oraz wodne. W najbliższy dniach utwardzony zostanie plac wokół remizy.

Czytaj więcej: Remont Remizy OSP w Grądach

Bezpieczniej w kierunku Dąbrowy.

        Mieszkańcy naszej gminy mogą bezpiecznie po odbudowanej drodze dojechać do Dąbrowy Tarnowskiej. Nie mniej jednak do tej pory brakowało na niektórych jej odcinakach głównie na terenie naszej Gminy oznakowania poziomego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz powiatowych i gminnych sytuacja ta uległa zmianie. W dniu wczorajszym, na całym odcinku drogi Swarzów - Mędrzechów zostały wymalowane linie środkowe jezdni.
Linie bardzo sprawnie wykonała firma wyłoniona w drodze przetargu. Koszt tego przedsięwzięcia to 34 tys. zł. całość została sfinansowana przez Powiat Dąbrowski. Inwestycja była bardzo oczekiwana przez naszych mieszkańców, którzy znacznie bezpieczniej zwłaszcza nocą i podczas mgieł będą mogli poruszać się po tej drodze.

Czytaj więcej: Bezpieczniej w kierunku Dąbrowy.