livemarks

PRZYSIĘGA I SZKOLENIE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

W dniu 2 grudnia o godz. 10.00, 89 żołnierzy Obrony Terytorialnej złoży w Rząsce uroczystą przysięgę wojskową. Od 17 listopada trwa już drugie szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT). Kolejne, trzecie rozpocznie się 1 grudnia.

Ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnej formy służby wojskowej, czeka intensywne szkolenie. W szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej wstępują zarówno osoby aktywne społecznie, o ugruntowanej pozycji zawodowej, jak i te, które są jeszcze na etapie poszukiwania własnej drogi. Różnią się wiekiem, umiejętnościami, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm i chęć zadbania o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności. Dość duży odsetek kandydatów stanowią kobiety, jednak przedstawicielki płci pięknej nie oczekują taryfy ulgowej. Wszystkich żołnierzy czeka pełen cykl szkoleniowy od podstaw. W dniach 17 listopada – 2 grudnia oraz 1 grudnia – 16 grudnia wezmą udział w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, nazywanym popularnie „szesnastką”.

Czytaj więcej: PRZYSIĘGA I SZKOLENIE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Cykl patriotyczny „ Kto ty jesteś? – Polak mały” realizowany przez Przedszkole w Grądach

Rok szkolny 2018/19 ogłoszony został przez MEN „Rokiem Niepodległej.” Jest to szczególna rocznica, którą postanowiliśmy obchodzić realizując szereg działań związanych z wychowaniem patriotycznym dzieci. Wiersz pt. „Oblicze ojczyzny” Tadeusza Różewicza pokazuje sposób rozumienia pojęcia „ojczyzna” w dzieciństwie i życiu dorosłym. Ojczyzna się śmieje do małego dziecka na każdym etapie jej poznawania. „Dopiero później rośnie, krwawi , boli” – pisze autor. Chcemy, aby nasi wychowankowie poznali swoją „Małą Ojczyznę”, dostrzegli jej piękno, bogactwo kultury, sztuki i walorów przyrodniczych. Zachęcamy do odkrywania historii własnej rodziny, lokalnej społeczności i regionu w którym mieszkamy. Uczymy szacunku do symboli narodowych, bohaterów, miejsc pamięci, tradycji. Jednocześnie kształtujemy postawy tzw. „współczesnego patriotyzmu”,  jako elementu prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Czytaj więcej: Cykl patriotyczny „ Kto ty jesteś? – Polak mały”...

Wydarzenia bieżącego roku szkolnego z Przedszkola w Grądach

Rok szkolny 2018/19 w Publicznym Przedszkolu w Grądach jest poświęcony rozwijaniu postaw patriotycznych w związku z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Realizowany jest także projekt mający na celu promowanie nawyków zdrowotnych, jako element współczesnego patriotyzmu. Jesień była okresem intensywnych działań i realizacji założonych celów . Odbyło się wiele  wydarzeń, które zawsze wzbogacają codzienną pracę przedszkola i są atrakcyjne dla dzieci.

3 września 2018 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

Z tej okazji każdego roku pamiętamy o rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Składamy kwiaty pod Pomnikiem Poległych w Grądach. Oddajemy cześć bohaterom, którzy poświęcili życie dla  Ojczyzny.

Czytaj więcej: Wydarzenia bieżącego roku szkolnego z...

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Mędrzechów

19 listopada 2018 r. o godz. 12.00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy w Mędrzechowie.

Prowadzenie sesji rozpoczął radny senior Szarkowski Czesław wg. ustalonego przez Komisarza porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego rady Gminy.
  8. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
  9. Zakończenie obrad.

Czytaj więcej: Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Mędrzechów

Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018.

W dniu 16 listopada 2018 odbyła się ostatnia XXXVIII sesja Rady Gminy Mędrzechów, kadencji 2014-2018.

Obrady prowadził Czesław Szarkowski – Przewodniczący Rady Gminy.

W posiedzeniu oprócz radnych uczestniczyli Wójt Gminy - Krzysztof Korzec, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Skarbnik Gminy - Kazimiera Klimaj, dyrektorzy szkół, kierownicy innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi wsi.

Czytaj więcej: Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy kadencji...