livemarks

Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Grądach

          Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach realizuje projekt pod tytułem "Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w Domu Ludowym w Grądach", który otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000 zł. w konkursie grantowym w ramach „FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH – MAŁOPOLSKA LOKALNIE” edycja 2017. „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków.”
Operatorem dla subregionu obejmującego powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski, oświęcimski jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.

Czytaj więcej: Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

         Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie z § 4 „Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 10 listopada 2010 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIX/239/10 Rady Gminy Mędrzechów oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...

Turniej skrzatów w Mędrzechowie

          W poniedziałek 11 września na orliku w Mędrzechowie rozegrano turniej piłkarski skrzatów czyli dzieci z roczników 2011,2012. Na dwóch boiskach toczyła się zażarta walka maluchów reprezentujących takie kluby jak: Radłovia Radłów, Unia Niedomice, Polan Żabno, Łęgovia Łęg Tarnowski, LZS Olesno i LZS Mędrzechów. Świetna zabawa, mnóstwo bramek i wiele emocji. Dla dzieci z niedawno powstałej grupy skrzatów ze szkółki piłkarskiej z Mędrzechowa był to pierwszy taki turniej w życiu. Jak wiadomo wyniki nie są najważniejsze ale warto napisać, że w swoim debiucie nasi reprezentanci wygrali dwa mecze, jeden zremisowali i ponieśli dwie porażki. Kolejny turniej planuje się rozegrać 25 września w Radłowie.

Czytaj więcej: Turniej skrzatów w Mędrzechowie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 19 września 2017r. wpłynęła  do tut. Urzędu uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie.
 
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2017 r. osobiście lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie pokój nr 4  (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).
 
Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).
 

Mieszkańcy Gminy Mędrzechów w Nawojowej - 9 września 2017r.

Mieszkańcy naszej gminy mieli okazję odwiedzić w sobotę 9 września br. Nawojową i uczestniczyć w XXVII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „AGROPROMOCJA 2017”. Impreza organizowana jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Gminy Nawojowa, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej, Małopolskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Gminy Mędrzechów w Nawojowej - 9...