livemarks

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mędrzechowie

Zarządzenie Nr 40/2018
Wójta Gminy Mędrzechów z dnia 2 lipca 2018r.
 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Mędrzechowie
 
       Na  podstawie   art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt  Gminy Mędrzechów  zarządza, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Mędrzechów z...

Finał ligi skrzatów, żaków i orlików.

       W niedzielę 17 czerwca na obiektach Bruk-Bet Termaliki Nieciecza rozegrany został finałowy turniej skrzatów, żaków i orlików organizowany przez Podokręg Piłki Nożnej w Żabnie. Mnóstwo dzieci, rodziców i trenerów pojawiło się na podsumowaniu zmagań piłki nożnej dla najmłodszych w naszym regionie. Oczywiście nie mogło zabraknąć też drużyn Mędrzechowa które reprezentowały naszą Gminę w kategorii skrzatów i orlików. Dużo meczy udało się wygrać, kilka zremisować i pojawiły się też porażki których warto zaznaczyć nie było zbyt wiele. Przez cały okres wiosenny zawodnicy z naszej szkółki piłkarskiej wzięli udział w dziesięciu podobnych turniejach.

Czytaj więcej: Finał ligi skrzatów, żaków i orlików.

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się ponownie z uprzejmą prośbą o informowanie podmiotów prowadzących produkcję pierwotną (rolników) i działalność  w zakresie dostaw bezpośrednich o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  Powyższy obowiązek wynika  z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 149 z późn. zm.). Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.  
       Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia  29 maja 2007 r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007r. Nr 106, poz. 730). Wniosek  o wpis  zakładu  do  rejestru  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  ( banner  - wnioski do pobrania) lub w siedzibie stacji.

Festyn Rodzinny w Mędrzechowie.

W niedzielę 17 czerwca na mędrzechowskim stadionie piękna słoneczna pogoda powitała licznych uczestników i organizatorów Festynu Rodzinnego. Tak jak wcześniej zapowiadano było moc atrakcji i dobra zabawa dla wszystkich.
Oficjalnym organizatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich w Mędrzechowie , ale w jej przygotowanie zaangażowanych było wiele osób i instytucji. Mogła się ona odbyć dzięki finansowemu wsparciu ze środków unijnych pozyskanemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, . Impreza jest finansowana z zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Festyn Rodzinny w Mędrzechowie.

WYCIECZKA REKREACYNO-INTEGRACYJNA DO SZCZAWNICY

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach zrealizowało projekt pn. „Wycieczka rekreacyjno- integracyjna do Szczawnicy”  w ramach Przedsięwzięcia 1.1.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie na realizację operacji uzyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność).

Przedsięwzięcie było adresowane do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Perły Ponidzia, nabór miał formułę otwartą. W wyjeździe wzięło udział 55 osób.

Czytaj więcej: WYCIECZKA REKREACYNO-INTEGRACYJNA DO SZCZAWNICY