livemarks

Bożonarodzeniowe życzenia Marszałka Witolda Kozłowskiego

Niech te świąteczne dni będą dla nas czasem spokoju i wytchnienia oraz prawdziwie rodzinnej radości z bycia razem” – mówi marszałek Witold Kozłowski w świątecznym spocie dedykowanym wszystkim mieszkańcom regionu:
 

Zniesienie strefy czerwonej z dniem 16 grudnia 2022 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że w dniu 16 grudnia 2022 r opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń w którym zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 w części pierwszej pkt 7 powiat dąbrowski znalazł się w obszarze objętym ograniczeniami I (niebieska strefa) oznacza to, że z dniem 16 grudnia 2022 obszar objęty ograniczeniami III (strefa czerwona ) przestał obowiązywać na terenie gminy Szczucin, Radgoszcz, Dąbrowa Tarnowska, tym samym cały powiat został zakwalifikowany do strefy objętej ograniczeniami I (strefa niebieska).
 
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń – załącznik pdf
 
ASF w Polsce-mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska u świń i dzików - https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
 
Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
lek. wet. Jacek Janas

Gmina Mędrzechów rozpoczęła dostawy węgla dla mieszkańców.

Gmina Mędrzechów rozpoczęła dostawy węgla dla mieszkańców.

W dniu 12 grudnia został dostarczony na skład opału w Mędrzechowie węgiel dla mieszkańców Gminy Mędrzechów. Węgiel będzie sukcesywnie przywożony, aż do pełnej realizacji potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. Dystrybucją węgla sprzedawanego przez Gminę Mędrzechów po preferencyjnej cenie 1980 zł/tonę zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe – Alicja Chlastawa pod adresem Mędrzechów 225.

Mieszkańcy, po spełnieniu warunków przewidzianych ustawą, mogą zakupić łącznie do 3 ton węgla po preferencyjnej cenie na sezon grzewczy 2022/2023, z zastrzeżeniem iż będzie to nie więcej niż 1,5 tony węgla w 2022 r. i resztę można zakupić w 2023 roku.

Planuje się iż w miesiącu grudniu 2022 Gmina Mędrzechów zakupi po preferencyjnych cenach 325 ton węgla kamiennego. Węgiel pochodzi z polskiej kopalni JANINA w Libiążu należącej do spółki Tauron Wydobycie S.A. w Jaworznie.

Parametry węgla wydobywanego przez Z.G. Janina prezentuje tabela.

Mikołajkowe "Ludwisie w eduAKCJI"

6 grudnia na dużej scenie Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie, odbył się finał drugiego zespołu biorącego udział w projekcie edukacyjnym „Ludwiś w eduAKCJI”. Tym samym Szkoły Podstawowe z Mędrzechowa, Brzozowej oraz nr 3 z Tarnowa otrzymały status Szkół Partnerskich tarnowskiego teatru.

„Twórcze zabawy wyobraźnią”, to temat drugiego finału warsztatów projektu „Ludwiś w eduAKCJI”. W mikołajkowe popołudnie na dużej scenie Solskiego, blisko 50 uczniów, ze szkół podstawowych z Mędrzechowa, Brzozowej oraz SP nr 3 z Tarnowa, zaprezentowało publiczności efekty swojej pracy. Przez ostatni miesiąc każda grupa pod okiem instruktorów teatralnych, uczestniczyła w swojej szkole w innym rodzaju warsztatów: aktorskich, muzycznych oraz plastyczno-scenograficznych. Wszyscy uczestnicy po raz pierwszy spotkali się podczas prób generalnych w Teatrze i złożyli w całość finałowy pokaz.

Czytaj więcej: Mikołajkowe "Ludwisie w eduAKCJI"