livemarks

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2019 roku

Mędrzechów, dnia 05.12.2018r.

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2019 roku

            Działając na podstawie  art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia 04 stycznia 2019r.  do 31 grudnia 2019 roku.

  1. CELE I RODZAJ ZADANIA.
  2. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne Gminy Mędrzechów w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, odpowiadającej celom „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) na 2019 rok”.
  3. Rodzaj zadania:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizacje...

KAMPANIA „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Czytaj więcej: KAMPANIA „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”