livemarks

Obowiązkowe zgłaszanie posiadanych źródeł ciepła

Wójt Gminy Mędrzechów informuje, iż od dnia 1 lipca 2021 roku istnieje ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dot. posiadanych źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać przez Internet (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany) lub formularzach papierowych w Urzędzie Gminy.

Dodatkowo, w celu ułatwienia składania deklaracji pracownicy Urzędu Gminy w Mędrzechowie będą przyjmować i pomagać w prawidłowym wypełnianiu deklaracji w  poszczególnych miejscowościach:

  • Wola Mędrzechowska – Wtorek, Środa 7-8 września od godz. 11-18 - Dom parafialny
  • Grądy – Czwartek, 9 września od godz. 11-18 - Dom ludowy
  • Wólka Grądzka – Piątek, 10 września od godz. 11-18 - Dom ludowy
  • Mędrzechów – Poniedziałek, Wtorek, 13-14 września od godz. 8-14 – Remiza OSP
    • Środa 15 września od godz. 8 -18 – Remiza OSP
  • Kupienin -  Czwartek,  16 września od godz. 8-14 – Dom Ludowy
  • Odmęt -  Poniedziałek,  20 września od godz. 10-14 – Dom Ludowy
  • Wójcina -Wtorek,  21 września od godz. 10-14 – Dom Ludowy

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie klasy kotła na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła (lub zrobić zdjęcie tabliczki telefonem).

Informacja Wójta Gminy Mędrzechów

Wójt Gminy Mędrzechów informuje, że w związku z wystąpieniem obfitych opadów deszczu w ostatnich dniach sierpnia 2021r,  które spowodowały powstanie lokalnej powodzi, rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku działania tego zjawiska, mogą je zgłaszać do Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego.
Odpowiednie formularze dostępne są w Urzędzie Gminy – Referat GGiR pok. Nr 9 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.medrzechow.net

Przypomina się iż zgłoszeniom strat podlegają uprawy, które nie zostały jeszcze zebrane z pól uprawnych.

Czytaj więcej: Informacja Wójta Gminy Mędrzechów