livemarks

Jesień w Przedszkolu w Grądach

Zapraszamy do zapoznania się z pierwsza częścią kroniki bieżącego roku szkolnego. Zawiera ona wydarzenia, które miały miejsce od września do listopada. Niewątpliwie był to w przedszkolu okres intensywny i niezwykle różnorodny.

 

1 września 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023

Pierwsze spotkanie po wakacjach w przedszkolu budzi wiele pozytywnych emocji oraz wiele niepewności wśród dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi naszej placówki. Poznajemy się poprzez integracyjne zabawy wspólnie przełamując bariery .

Pamiętamy również o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wraz z rodzicami składamy kwiaty i znicze pod Pomnikiem Poległych w Grądach.

Czytaj więcej: Jesień w Przedszkolu w Grądach

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Mędrzechowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Męd

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022

Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Mędrzechowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

 

w sprawie : ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie.

 Na podstawie art.33 ust.2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( J.T. Dz.U. z 2022r. poz.559 ) oraz art.11 w związku z art.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( J.T. Dz.U z 2022 r. poz. 530) - zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Kierownika Gminnego...

Miernik zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED zainstalowane na budynku Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie

logo nfosgw
W dniu 22 listopada 2022 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie został zainstalowany miernik zanieczyszczenia powietrza wraz z tablicą informacyjną LED.

Komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED został przekazany przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie będzie organizowała zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza. Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem. Ponadto projekt zakłada promocję postaw przeciwdziałających zmianom klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie. Projekt ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 
miernik powietrza

Węgiel - wnioski o preferencyjny zakup

Wójt Gminy Mędrzechów informuje mieszkańców, że można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla. Wnioski są przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Mędrzechów w pokoju nr 3 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa 30 listpada br..

Wzór wniosku można pobrać TUTAJ.  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Publiczne Przedszkole w Grądach otrzymało w roku 2022 wsparcie finansowe w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Kwota dotacji wynosi 1000 zł, wkład własny placówki – 250 zł.

Zakupiono wiele książek, które nie tylko wzbogacają naszą przedszkolną biblioteczkę, ale służą także do prowadzenia atrakcyjnych zajęć i zabaw z dziećmi. Niewątpliwie udział naszej placówki w programie przyczynił się do rozwoju czytelnictwa wśród najmłodszych. Jednym z zadań była organizacja konkursów recytatorskich. W naszym przedszkolu odbyły się dwa konkursy w których dzieci zdobyły wspaniałe nagrody książkowe. Wyjazdy do teatru, wycieczki do biblioteki, Centrum Bajki w Pacanowie oraz inne ciekawe propozycje dla dzieci wpisane w realizację programu będą kontynuowane do końca roku szkolnego 2022/2023.

Galeria