Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 23

Wczoraj 155

W tym tygodniu 614

W tym miesiącu 1680

Wszystkich odwiedzin 317312

livemarks

Zawiadomienie o terminie 35 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów, dnia 19.10 2022 r.

Znak: Or.0002.35.2022

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu:

28 października 2022 r. ( piątek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję zwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
 3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mędrzechów za I półrocze 2022 r.
 1. opinia Komisji Rewizyjnej ,
 2. opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 1. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych w Gminie Mędrzechów w minionym roku szkolnym oraz stanu przygotowania tych placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
 2. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
 3. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .
 4. Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Barbara Brożek