Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 95

Wczoraj 121

W tym tygodniu 343

W tym miesiącu 2255

Wszystkich odwiedzin 322223

livemarks

Zawiadomienie o terminie 33 sesji Rady Gminy Mędrzechów

Mędrzechów , dnia 06.07 2022 r.

Znak :Or. 0002.33.2022

 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. J.T. z 2022 r. poz. 559 z p.zm. ) uprzejmie zawiadamiam , że w dniu :

11 lipca 2022 r. ( poniedziałek ) o godz. 10,00 w sali nr 2 Urzędu Gminy w Mędrzechowie zwołuję nadzwyczajną sesje Rady Gminy , proponując następujący porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji .
  3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

4 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Mędrzechów na lata 2022- 2037.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Mędrzechów publicznych przedszkoli.
  1. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mędrzechów.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym , akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Mędrzechów .
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1307K w miejscowości Kupienin – etap II”.
  1. Informacja Wójta Gminy Mędrzechów o działalności w okresie między sesjami .
  2. Interpelacje , zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi .

12 . Zamkniecie obrad sesji.

Podstawa prawna do urlopowania:
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. JT. z 2022 r. , poz. 559 z p. zm. ) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Brożek