livemarks

Trwa Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis trwa do 30 września br. Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym. Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić drogą internetową lub telefoniczną do momentu aż skontaktuje się z Tobą rachmistrz spisowy. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub odwiedzi nas w domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie możesz odmówić mu przekazania danych.
 
Przypominamy, że rachmistrz dzwoni z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.
 
Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza, niezależnie czy zadzwoni do Ciebie czy zapuka do Twoich drzwi. Sprawdź jak to zrobić tutaj https://spis.gov.pl/jak-zweryfikowac-rachmistrza-spisowego/ Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 
W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub zadać nam pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan.

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie Gminy Mędrzechów

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z póź. zm.) w dniu 28 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie, w pokoju nr 9, I piętro na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiących własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

 W dniach 26-27 sierpnia 2021 r. w godz. 900 – 1400 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. 30-023 w ramach konsultacji społecznych, będą przyjmować uwagi, udzielać informacji i składać wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie wszystkim zainteresowanym właścicielom lasów.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z póź. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Mędrzechów dnia 2021-07-27

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          Krzysztof Korzec

Wprowadzenie stref ASF na terenie powiatu dąbrowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z wykryciem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach na terenie powiatów tarnowskiego i mieleckiego zostało wydane Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na mocy którego gminy: Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin, są obojętne ograniczenia jako strefa III (czerwona) ASF, a gminy Mędrzechów, Bolesław, Olesno, Gręboszów są objęte ograniczeniami jako strefa I (niebieska) ASF.

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Wakacje w pełni i wszystkie dzieci korzystają z pięknej pogody oraz licznych dobrodziejstw, jakie daje nam lato. Rok szkolny 2020/21 okazał się wyjątkowy, dlatego chętnie odpoczywamy od trudnej rzeczywistości. Chcemy aby kolejny rok przyniósł nam powrót do normalnego życia przedszkolnego z całym bogactwem uroczystości, spotkań, wyjazdów, imprez. Pomimo wielu ograniczeń zrealizowaliśmy szereg cennych dla dzieci oraz lokalnego środowiska działań. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami ostatnich tygodni bieżącego roku szkolnego.

25 maja 2021r. – konkurs logopedyczny

Zadaniem dzieci była recytacja wybranego wiersza. Poziom konkursu była bardzo wysoki, co świadczy o dobrych wynikach całorocznej pracy logopedycznej. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i jednakowe nagrody.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach