livemarks

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 grafika II

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż

Szanowni Państwo,

Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój powiatu. Wspólne wysiłki samorządów lokalnych oraz doradców Związku Miast Polskich skupiają się na opracowaniu diagnozy oraz strategii rozwoju obszaru Partnerstwa wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Oddajemy w Państwa ręce Raport diagnostyczny, przedstawiający portret Powiatu Dąbrowskiego. Zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty, wyrażania opinii i komentarzy.

Czytaj więcej: Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż

Kolejne projekty z dofinansowaniem ze środków Unijnych.

Na terenie Gminy Mędrzechów realizowane są obecnie trzy projekty grantowe z dofinansowaniem ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” .Tytuł projektów to „Budowa siłowni zewnętrznych” w miejscowościach : Grądy, Wójcina , Mędrzechów.

Przedmiotem projektów jest utworzenie nowych, ogólnodostępnych i niekomercyjnych miejsc rekreacji i sportu - siłowni zewnętrznych. Zadanie ma na celu zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na działkach gminnych w Grądach, Wójcinie i Mędrzechowie .

Koszt całości przedsięwzięcia to ponad 50 tysięcy złotych , z tego z dotacji pozyskano kwotę 37 500,00 złotych. Wnioskodawcą i realizatorem projektów jest Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Gminy Mędrzechów . Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na maj 2021 r.

perly ponidzia

Luty i marzec w Przedszkolu w Grądach

Prezentujemy kolejną edycję naszego pamiętnika, którym przedstawiamy wydarzenia z ostatnich miesięcy. Pomimo panującej pandemii działamy aktywnie i kreatywnie. Staramy się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo nie rezygnując jednocześnie z wielu atrakcyjnych zajęć i zabaw. Niestety wszystkie uroczystości mają charakter wewnętrzny i są organizowane bez udziału rodziców oraz gości. Liczymy na to, że niebawem sytuacja ta ulegnie zmianie. Zapraszamy do naszej galerii.

27 stycznia i 2 lutego 2021 r. panowały bardzo dobre warunki do zabaw na śniegu. Skorzystaliśmy z tej okazji i spędziliśmy bardzo miło czas na pobliskim boisku szkolnym. Zima w tym roku nas obdarowała dobrą pogodą, wspaniałymi krajobrazami oraz zdrowiem i chęcią spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dla niektórych dzieci była to pierwsza taka zima w życiu.

4 lutego 2021 r. dzieci wykonały sałatkę owocową. W okresie epidemii nie rezygnujemy z zajęć kulinarnych. Mają one jedynie nieco inny charakter. Każde dziecko przygotowuje sałatkę dla siebie z ulubionych owoców na swoim talerzyku..

Czytaj więcej: Luty i marzec w Przedszkolu w Grądach

Budynek byłego sklepu w Woli Mędrzechowskiej - jak nowy.

Remont budynku po byłem sklepie w Woli Mędrzechowskiej, który obecnie przekształcony został w Dom Wiejski - to kolejna inwestycja zrealizowana przez Gminę Mędrzechów. Koszt remontu to 138 570,75 złotych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy Mędrzechów. W zakres prac remontowych weszły : budowa gazowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, montaż zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, przebudowa zaplecza sanitarnego ( powstała nowa łazienka i kuchnia),szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, odnowienie elewacji zewnętrznej, uporządkowanie placu wokół budynku.

Cała nieruchomości została zakupiona przez Gminę Mędrzechów w roku 2019 za kwotę 100 tysięcy złotych. Stan techniczny budynku wymagał gruntownego remontu, który został właśnie przeprowadzony . Odnowiony budynek będzie wykorzystywana na potrzeby lokalnej społeczności, poprawi także walory estetyczne centrum wsi Wola Mędrzechowska

Galeria