livemarks

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów

Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił rachmistrzów – pomogą oni spisać się respondentom, którzy nie spisali się dotychczas samodzielnie poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej.

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

Czytaj więcej: Do realizacji prac spisowych GUS zatrudnił...

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Wiosna w przedszkolu jest okresem wielu ciekawych zajęć, uroczystości, akcji i działań o charakterze przyrodniczo – ekologicznym. Podążamy za rytmem wyznaczonym przez naturę, celebrując jej powrót do życia po długim zimowym śnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym pamiętnikiem i galerią.

19 marca 2021 r. – Dzień Bociana Białego

Według  tradycji w dzień Św. Józefa przylatują do nas bociany. Z tej okazji urządziliśmy święto, które przybliżyło dzieciom wiadomości o tych wspaniałych ptakach. Oglądaliśmy filmy edukacyjne i prezentacje. Słuchaliśmy ciekawostek, mierzyliśmy rozpiętość skrzydeł bociana, budowaliśmy gniazdo z gałęzi. W końcu każdy doświadczył wizyty w bocianim gnieździe oraz przyjaźni z żabką.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Sonda Związku Miast Polskich

77e9prhtibed53
Szanowni Państwo,
Gospodarze gmin skupionych w Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój powiatu.
 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zostały określone kierunki rozwoju Powiatu Dąbrowskiego oraz wstępnie nakreślone cele strategiczne. Zapraszamy Państwa - mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do refleksji i odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku powinny rozwijać się gminy Powiatu Dąbrowskiego?
 
Prosimy Państwa o wypełnienie sondy na temat proponowanych celów rozwoju obszaru partnerstwa. Odpowiedzi można udzielić w terminie do 6 czerwca 2021r. Wyrażone opinie weźmiemy pod uwagę podczas dalszych etapów prac nad planowaniem rozwoju gmin i całego obszaru partnerstwa.
 

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Mędrzechowie.

27 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie miało miejsce podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów. Z ramienia Gminy umowę podpisał Wójt Krzysztofa Korzec i skarbnik Kazimiera Klimaj. wykonawcę firmę EKOKANWOD reprezentował współwłaściciel Krzysztof Półtorak.

W tym ważnym dla naszej gminy wydarzeniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski. który w dużym stopniu przyczynił się do pozyskania dotacji na ten cel.

Dotacja w wysokości 2 000 000 złotych pochodzi z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” i dzięki tym środkom możliwe było rozpoczęcie inwestycji.

Koszt całości zadania wynosi 5 418 150,00 złotych. Brakująca kwota to środki własne gminy i kredyt bankowy.

Wykonawca wyłoniony w procedurze zamówień publicznych zaprojektuje i wybuduje kanalizację w centrum Mędrzechowa. Jest to pierwszy etap budowy kanalizacji sieciowej w naszej gminie.

Galeria

Moja Gmina w cyferkach

Szanowni Państwo,
W dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Moja Gmina w cyferkach”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami związanymi z ludnością w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni. Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu powszechnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Czytaj więcej: Moja Gmina w cyferkach