Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 111

Wczoraj 146

W tym tygodniu 111

W tym miesiącu 2376

Wszystkich odwiedzin 314038

livemarks

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

Czytaj więcej: Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi...

Trwa Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że od 1 kwietnia do 30 września bieżącego roku przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów
i gmin. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Czytaj więcej: Trwa Narodowy Spis Powszechny i Mieszkań 2021

Zawiadomienie

Sołtys wsi Mędrzechów informuje,

że zebranie wiejskie odbędzie się

w dniu 20.06.2021 r. (niedziela) o godz. 1000

w sali Domu Ludowego

w Mędrzechowie

Sesja absolutoryjna, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

W dniu 9 czerwca 2021 r. wyjątkowo w sali Domu Ludowego w Mędrzechowie odbyła się Sesja Rady Gminy Mędrzechów, której zasadniczym punktem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Brożek wg ustalonego i zatwierdzonego porządku obrad.

Cała procedura związana z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu odbyła się zgodnie z prawnymi wymogami. Ważnym jej punktem było rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za rok 2020, który to dokument został przedstawiony Radzie przez Wójta.

Czytaj więcej: Sesja absolutoryjna, sprawozdanie z wykonania...

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje mieszkańców Mędrzechowa (centrum) , że od dnia 14 czerwca 2021 r. przez okres co najmniej dwóch tygodni nad posesjami będzie latał Dron, który wykonywał będzie zdjęcia lotnicze niezbędne do wykonania map do celów projektowych. Mapy konieczne są do zaprojektowania i wybudowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o niereagowanie na dron , przelatujący w tym okresie nad posesjami.