Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 117

Wczoraj 146

W tym tygodniu 117

W tym miesiącu 2382

Wszystkich odwiedzin 314044

livemarks

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie Gminy Mędrzechów

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z póź. zm.) w dniu 28 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie, w pokoju nr 9, I piętro na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiących własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

 W dniach 26-27 sierpnia 2021 r. w godz. 900 – 1400 w miejscu wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. KRAMEKO spółka z o.o. 30-023 w ramach konsultacji społecznych, będą przyjmować uwagi, udzielać informacji i składać wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie wszystkim zainteresowanym właścicielom lasów.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z póź. zm.) dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Mędrzechów dnia 2021-07-27

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          Krzysztof Korzec

Wprowadzenie stref ASF na terenie powiatu dąbrowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w związku z wykryciem ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach na terenie powiatów tarnowskiego i mieleckiego zostało wydane Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, na mocy którego gminy: Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz i Szczucin, są obojętne ograniczenia jako strefa III (czerwona) ASF, a gminy Mędrzechów, Bolesław, Olesno, Gręboszów są objęte ograniczeniami jako strefa I (niebieska) ASF.

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Wakacje w pełni i wszystkie dzieci korzystają z pięknej pogody oraz licznych dobrodziejstw, jakie daje nam lato. Rok szkolny 2020/21 okazał się wyjątkowy, dlatego chętnie odpoczywamy od trudnej rzeczywistości. Chcemy aby kolejny rok przyniósł nam powrót do normalnego życia przedszkolnego z całym bogactwem uroczystości, spotkań, wyjazdów, imprez. Pomimo wielu ograniczeń zrealizowaliśmy szereg cennych dla dzieci oraz lokalnego środowiska działań. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami ostatnich tygodni bieżącego roku szkolnego.

25 maja 2021r. – konkurs logopedyczny

Zadaniem dzieci była recytacja wybranego wiersza. Poziom konkursu była bardzo wysoki, co świadczy o dobrych wynikach całorocznej pracy logopedycznej. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy i jednakowe nagrody.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
 
Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.
 
Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.
 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.
 
Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również skorzystać z punktów spisowych przygotowanych w każdym urzędzie gminy i miasta, jak również w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Krakowie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Zakopane), gdzie dostępne są stanowiska komputerowe do samospisu, a pomocą służą pracownicy biur spisowych.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021