Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 103

Wczoraj 146

W tym tygodniu 103

W tym miesiącu 2368

Wszystkich odwiedzin 314030

livemarks

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od 1 lipca nowe obowiązki

Od 1 lipca br. zostały nałożone obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

        - w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (wymiana źródła ciepła lub oddanie nowego budynku do użytkowania),
        - nie później niż w terminie 12 miesięcy  w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw będących już w eksploatacji.


1. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje będzie można składać:

- w formie elektronicznej, czyli przez internet (wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij ) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie gmin.

Czytaj więcej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)...

Kolejne dodatkowe środki dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" !

perly ponidzia

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" otrzymała możliwość ubiegania się o kolejne dodatkowe środki finansowe  na realizację LSR. Budżet LGD na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  zostanie zwiększony o kwotę 383 tys. euro. Jest to nagroda  za dotychczasową skuteczną realizację strategii.  Dotychczas na teren obszaru działania naszego LGD wpłynęło 1 367 500,00 euro, które zostały przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne oraz na wsparcie przedsiębiorczości.   
W wyniku ogłaszanych konkursów z zakresu wspierania przedsiębiorczości zostało utworzonych ok. 40 miejsc pracy, powstało prawie 26 nowych firm a 10  już istniejących rozwinęło prowadzoną przez siebie działalność.

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

plakat 300 12

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • telefonie komórkowym,
  • adresie mailowym,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
  • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Spis Bezpośredni

Spis bezposredni