livemarks

Ćwiczenia obronne pk. "Powiśle-16"

W dniach 6-7 września 2016 r. odbyły się powiatowe aplikacyjne i praktyczne ćwiczenia obronne pk. ?POWIŚLE-16". W ćwiczeniu tym uczestniczyła gmina Mędrzechów oraz wszystkie gminy powiatu dąbrowskiego, a także Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej i powiatowe jednostki organizacyjne.  
 
Głównym celem ćwiczenia było ?Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa". Ćwiczenia zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu sytuacji wyjściowej określonej w koncepcji i powiatowym planie przeprowadzenia ćwiczenia. Gminy i podmioty uczestniczące w ćwiczeniu w oparciu
o własną dokumentację ćwiczenia określały siły i środki jakie miały wziąć w ćwiczeniu.

Czytaj więcej: Ćwiczenia obronne pk. "Powiśle-16"

Zawiadomienie

Weryfikacja wpisu ogierów do ksiąg, jak również przegląd jesienny: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opis słowny i graficzny KONI, a także wydawanie paszportów dla posiadanych koni.
 
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych w załączniku terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii.
 

Wakacje 2016

Zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, sportowe oraz wycieczka - to niektóre atrakcje jakie przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną.
 
Tegoroczne letnie spotkania zgromadziły wielu miłośników książek w różnym wieku. W ciągu 5 tygodni zorganizowano 14 spotkań, w których codziennie uczestniczyło kilkanaścioro dzieci.
 

Czytaj więcej: Wakacje 2016