livemarks

?Wójcina Dzieciom?

4 czerwca br. dla dzieci z Wójciny był szczególnie udany. To dla Nich sołtys wsi Karolina Lustofin wspólnie z zawodnikami klubu sportowego "KS Wójcina", mieszkańcami Wójciny i Ochotniczą Strażą Pożarną przygotowała piękną imprezę z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny.
Od wczesnych godzin popołudniowych stadion w Wójcinie rozbrzmiewał gwarem dzieci , dla których przygotowanych było wiele atrakcji. Mogły skorzystać z placów zabaw, pomalować twarze na postaci z bajek, przejechać się zaprzęgiem z kucykiem .

Walne zebranie stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ? Perły Ponidzia?

W dniu 28 czerwca br. Gmina Mędrzechów była gospodarzem walnego zebrania członków stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ?Perły Ponidzia?.
Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje 8 gmin : Skalbmierz, Czarnocin , Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów , Mędrzechów, Olesno.
Za pośrednictwem LGD można korzystać z dofinansowania ze środków unijnych realizując wiele projektów ,których cele wpisują się w Lokalną Strategię Rozwoju. Beneficjentami mogą być stowarzyszenia , gminy , osoby prowadzące działalność gospodarczą , parafie i inne podmioty.
W zebraniu brali udział członkowie stowarzyszenia , Radni i Sołtysi naszej gminy , pracownicy obsługujący biuro LGD w Skalbmierzu. Obsługę kulinarną zapewniły nasze Panie z KGW Mędrzechów i Grądów, które przygotowały potrawy regionalne . Były wśród nich pierogi , grądzkie blachorze , ciasta , nadziewane kurczaki i inne . Potrawy wszystkim bardzo smakowały , a Panie mogły osobiście o nich opowiedzieć i zaprezentować swoją działalność.

Jak w szkołach i przedszkolach naszej gminy świętowano ?Dzień Rodziny?

29 maja w Przedszkolu w Mędrzechowie, 5 czerwca w Przedszkolu w Grądach, 12 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej - świętowano ?Dzień Rodziny?.
Wszędzie dzieci i uczniowie wystąpiły z przedstawieniami, w których przedstawiały swoje umiejętności w większości poświęcone życzeniom dla swoich rodzin.
Widownię zapewnili licznie zgromadzeni rodzice ,dziadkowie , rodzeństwo i zaproszeni goście, a wśród nich Wójt naszej gminy - Krzysztof Korzec, Przewodnicząca Rady Powiatu - Barbara Pobiegło, Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów - Czesław Szarkowski, Radni Rady Gminy Mędrzechów, sołtysi wsi i inni.

VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mędrzechowie.

W dniu 05 czerwca 2016 r. w sali Domu Ludowego w Mędrzechowie odbył się VIII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mędrzechowie. W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mędrzechów, zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku OSP RP oraz zaproszeni goście: Dh Ryszard Pikul ? Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP PR w Dąbrowie Tarnowskiej, Dh Tadeusz Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, kpt Marek Bator ? Naczelnik ds. Operacyjno-Szkoleniowych i Kontrolno-Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Pobiegło ? Przewodnicząca Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, Czesław Szarkowski ? Przewodniczący Rady Gminy w Mędrzechowie i Ks. Krzysztof Trzepacz ? Kapelan Strażaków. Zjazd otworzył i powitał zaproszonych gości Prezes ustępującego zarządu Dh Jerzy Kaczówka.