livemarks

Zadanie "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Mędrzechowie do potrzeb osób niepełnosprawnych- dobudowa podnośnika platformowego do budynku i przebudowa budynku wraz z infrastrukturą techniczna w miejscowości Mędrzechów"

Tablica PFRON