livemarks

Budynek byłego sklepu w Woli Mędrzechowskiej - jak nowy.

Remont budynku po byłem sklepie w Woli Mędrzechowskiej, który obecnie przekształcony został w Dom Wiejski - to kolejna inwestycja zrealizowana przez Gminę Mędrzechów. Koszt remontu to 138 570,75 złotych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy Mędrzechów. W zakres prac remontowych weszły : budowa gazowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, montaż zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, przebudowa zaplecza sanitarnego ( powstała nowa łazienka i kuchnia),szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, odnowienie elewacji zewnętrznej, uporządkowanie placu wokół budynku.

Cała nieruchomości została zakupiona przez Gminę Mędrzechów w roku 2019 za kwotę 100 tysięcy złotych. Stan techniczny budynku wymagał gruntownego remontu, który został właśnie przeprowadzony . Odnowiony budynek będzie wykorzystywana na potrzeby lokalnej społeczności, poprawi także walory estetyczne centrum wsi Wola Mędrzechowska

Galeria

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

perly ponidzia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:
16.04.2021 r. – 29.04.2021r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

spis

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jestsamospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu. Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP...

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia br. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Mędrzechów będzie nieczynny.
 
Dzień wolny od pracy został ustalony w zamian za dzień 1 maja br., który wypada w sobotę.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mędrzechów

W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mędrzechów, gdzie w zależności od lokalizacji będzie to kanalizacja sieciowa lub przydomowe oczyszczalnie ścieków - Wójt Gminy Mędrzechów prosi o         wstępne zgłaszanie się mieszkańców chętnych do podłączenia swoich domów do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych.

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Gminy w Mędrzechowie tel. 14 644 24 29 i Sołtysi wsi, gdyż w związku ze stanem epidemii nie ma możliwości zorganizowania zebrań wiejskich.

Wójt Gminy Mędrzechów

Krzysztof Korzec