livemarks

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Mędrzechów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie I

 

Katarzyna Joanna Tutaj

Zarządzenie Wójta Gminy Mędrzechów

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mędrzechów, piątek 12 czerwca br. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu  Gminy w Mędrzechowie.
W dniu tym, w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 będzie prowadzony dyżur związany ze składaniem przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Urzędu Gminy w Mędrzechowie dot. zgłoszeń do OKW

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2020 r.
w godzinach pracy urzędu  tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30. Zgłoszenia można również przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Telefon kontaktowy: 14 6437195

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Urzędnika Wyborczego dot. OKW Nr 4 w Kupieninie

INFORMACJA

Uprzejmie   informujemy  ,  że  od  dnia  25  maja    2020  r.  zostaje  przywrócona  możliwość    bezpośredniej  obsługi  interesantów  w  Urzędzie  Gminy  w  Mędrzechowie  oraz    gminnych   jednostkach  organizacyjnych.

Każdą  sprawę  można  załatwić  osobiście  nie  mniej  jednak  zachęcamy  Państwa  ,  tam  gdzie  to  jest  możliwe  do  załatwiania  spraw   telefonicznie  ,  z  wykorzystaniem  platformy  ePuap  ,  lub  za  pośrednictwem  poczty   elektronicznej.

Obsługa  interesantów   musi    odbywać  się    z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego   ,  dlatego  też  uprzejmie  prosimy  o  wcześniejsze   telefoniczne    umawianie  się  na  wizyty  .

Pracownik  urzędu    właściwy    do  załatwienia  danej  sprawy   albo  poprosi  Państwa  do  biura  ,  albo  zejdzie  do  klienta  celem  załatwienia    konkretnej  sprawy.

Osoba  wchodząca  do  Urzędu  ma  obowiązek  zakrywania  nosa  i  ust. 

Czytaj więcej: INFORMACJA