livemarks

Od 1 lipca 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie przyjmuje wnioski: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2020/2021 oraz wnioski świadczenia „dobry start” (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie rozpoczyna przyjmowanie elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2020/2021.

Ponadto od 1 lipca 2020r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mędrzechowie rozpocznie przyjmowanie elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia dobry start (300+).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i załączniki do ww. wniosków mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą:

    *  systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii;

   *  systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czytaj więcej: Od 1 lipca 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy...

Wymogi sanitarne w dniu wyborów Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. muszą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Prosimy wyborców , którzy będą chcieli wziąć udział w głosowaniu o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad:

  1. Wejście do lokalu wyborczego tylko w maseczce ochronnej ( zasłonięte usta i nos) ,
  2. W lokalu wyborczym jednocześnie może przebywać ograniczona liczba wyborców , a mianowicie :

- w lokalu wyborczym w Mędrzechowie do 16 osób

- w lokalu wyborczym w Woli Mędrzechowskiej do 14 osób

- w lokalu wyborczym w Grądach do 6 osób .

W przypadku zgromadzenia się większej ilości osób prosimy o oczekiwanie na zewnętrz budynku , a nie w korytarzu.

  1. W każdym lokalu wyborczym będzie płyn do dezynfekcji rąk zachęcamy do korzystanie z niego.
  2. Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odleglości (odstęp 1,5 metra)
  3. Zachęcamy także wyborców do przyjścia do głosowania z własnym długopisem.

Powyższe wymogi podyktowane są troską o zdrowie wyborców , członków komisji oraz osób obsługujących wybory.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Mędrzechów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mędrzechów.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie I

 

Katarzyna Joanna Tutaj

Zarządzenie Wójta Gminy Mędrzechów

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mędrzechów, piątek 12 czerwca br. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników  Urzędu  Gminy w Mędrzechowie.
W dniu tym, w godzinach pracy Urzędu Gminy  tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 będzie prowadzony dyżur związany ze składaniem przez komitety wyborcze zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.