livemarks

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, iż  od 1 lutego do  28 lutego  2022 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz posiadającemu faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r. oraz oświadczenie informujące o klasie PKD (4 pierwsze znaki) w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określaną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie  Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) (Dz.U. Poz. 1885 oraz  z 2009 r. poz. 489, z 2017 poz. 2440).

Informujemy również, że rolnicy, którzy w 2021 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego.

Dodatkowe informacje na temat zwrotu podatku można uzyska pod numerem  telefonu 14 644 24 10.

Wniosek

Załącznik do wniosku

Oświadczenie

Klauzula informacyjna RODO