livemarks

INFORMACJA

Uprzejmie   informujemy  ,  że  od  dnia  25  maja    2020  r.  zostaje  przywrócona  możliwość    bezpośredniej  obsługi  interesantów  w  Urzędzie  Gminy  w  Mędrzechowie  oraz    gminnych   jednostkach  organizacyjnych.

Każdą  sprawę  można  załatwić  osobiście  nie  mniej  jednak  zachęcamy  Państwa  ,  tam  gdzie  to  jest  możliwe  do  załatwiania  spraw   telefonicznie  ,  z  wykorzystaniem  platformy  ePuap  ,  lub  za  pośrednictwem  poczty   elektronicznej.

Obsługa  interesantów   musi    odbywać  się    z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego   ,  dlatego  też  uprzejmie  prosimy  o  wcześniejsze   telefoniczne    umawianie  się  na  wizyty  .

Pracownik  urzędu    właściwy    do  załatwienia  danej  sprawy   albo  poprosi  Państwa  do  biura  ,  albo  zejdzie  do  klienta  celem  załatwienia    konkretnej  sprawy.

Osoba  wchodząca  do  Urzędu  ma  obowiązek  zakrywania  nosa  i  ust. 

Czytaj więcej: INFORMACJA

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 #liczysięrolnictwo

PSR2020 grafika

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

#liczysięrolnictwo

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Czytaj więcej: POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020 #liczysięrolnictwo

Wyjaśnienia wytycznych przeciwepidemicznymi GIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z otrzymanymi wyjaśnieniami Małopolskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie dot. najczęściej zadawanych pytań w sprawie wytycznych przeciwepidemicznymi GIS dla różnych form opieki nad dziećmi informuje, iż:
 
▪ zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4) rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach nie mają obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży, ust i nosa, za wyjątkiem sytuacji obsługi interesantów lub klientów w czasie jej trwania. Jednocześnie rodzice dziecka przyprowadzając go do placówki znajdują się w miejscu ogólnodostępnym o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2 b) ww. rozporządzenia w związku z powyższym mają obowiązek zakrywania ust i nosa,

Czytaj więcej: Wyjaśnienia wytycznych przeciwepidemicznymi GIS

Ostateczny termin składania oświadczeń w sprawie dopłat mija 8 czerwca

 Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

Czytaj więcej: Ostateczny termin składania oświadczeń w sprawie...