livemarks

"Senior w akcji" - Na wolontariat nigdy nie jest za późno

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza
osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego
do BEZPŁATNEGO udziału w Senioralnej Szkole Wolontariatu.
 
Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić?
Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!

Czytaj więcej: "Senior w akcji" - Na wolontariat nigdy nie jest...

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
 
 

Wójt Gminy Mędrzechów zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie ?Programu Współpracy Gminy Mędrzechów z Organizacjami Pozarządowymi oraz  Podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, na 2017 rok ?.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o...