livemarks

Wizyta Świętego Mikołaja w Urzędzie Gminy

Wizyta Świętego Mikołaja to oczekiwany dzień przez wszystkich - nie tylko przez dzieci.
W tym roku Święty Mikołaj zawitał także do Urzędu Gminy w Mędrzechowie.
Ten niecodzienny gość w czerwonym stroju, z długą białą brodą stanął w drzwiach urzędu ze słodkimi upominkami oraz rózgą ku przestrodze. Święty Mikołaj stwierdził, że kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy w ciągu niniejszego roku byli wyjątkowo grzeczni, toteż zaszczycił ich swoją obecnością.

Czytaj więcej: Wizyta Świętego Mikołaja w Urzędzie Gminy

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 roku.

Mędrzechów, dnia 02.12.2016r.

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 395 z późn. zm.) Wójt Gminy Mędrzechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mędrzechów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.

Czytaj więcej: Konkurs na realizację zadania publicznego w 2017...

Szkolenie dla rolników.

 
Ogłoszenie
 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie informuje, że dnia 12 grudnia 2016 roku, w sali obrad Urzędu Gminy w Mędrzechowie o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie przeznaczone dla rolników  rozliczających podatek od towarów i usług oraz rolników ryczałtowych zamierzających zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni.