livemarks

XII Sesja Rady Gminy i zebranie założycielskie ?Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Mędrzechów?.

Sesja Rady Gminy
W dniu 19 lutego br. odbyła się XII sesja Rady Gminy Mędrzechów, a po jej zakończeniu 16 osób założyło ?Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Mędrzechów?.
Sesja przebiegała wg. ustalonego porządku, uczestniczyli w niej radni, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele policji w osobach: Komendanta Powiatowego Policji Andrzeja Kupca oraz Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie Macieja Czosnyki.

Koncert kolęd i pastorałek

Koncert kolęd i pastorałek
10 stycznia 2016 r. w Hali Sportowej w Mędrzechowie odbył się kolejny Koncert Kolęd i Pastorałek, który już na stałe wpisał się do kalendarza kulturalnego Gminy. Organizatorami koncertu była Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie i Zespół Szkół w Mędrzechowie.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

O G Ł O S Z E N E I E

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn, zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ? Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów?

      

Czytaj więcej: Wyniki konkursu ofert na realizację zadania...