livemarks

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

perly ponidzia
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
 
działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno
 
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczychw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Termin naboru wniosków:03.12.2020r. 17.12.2020r.
 
 

102 Rocznica Odzyskania Niepodległości

11listopada

Obecna sytuacja epidemiczna w całym kraju nie pozwala na organizację Święta 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do jakiego byliśmy przyzwyczajeni od kilkudziesięciu lat. Tegoroczne obchody Święta będą miały wymiar symboliczny.

O godzinie 11:00 w Kościele Pod Wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Mędrzechowie odbędzie się Msza św. za Ojczyznę, o jej pomyślność i zgodę oraz w intencji poległych i bohaterów, którzy walczyli o jej wolność – od Wójta Gminy Krzysztofa Korca oraz Rady Gminy Mędrzechów. Masz św. będzie transmitowana na na stronie internetowej na portalu Facebook. Skorzystajmy z tej transmisji i włączmy się do modlitwy za Ojczyznę.

Wywieśmy flagi narodowe na naszych domach. Niech będzie to symbol naszego patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny.

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców gminy do odśpiewania w samo południe w naszych domach, indywidualnie lub z rodziną hymnu narodowego. W tym dniu stacje radiowe i telewizyjne o godzinie 12:00 wyemitują Mazurka Dąbrowskiego

Jako wyraz hołdu i wdzięczności wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Brożek złożyli dziś pod pomnikiem symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze ku pamięci poległych

Galeria

.

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie


Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

CO?

Bezpłatne usługi:

  • doradztwo zawodowe - doradca zawodowy pomaga zidentyfikować posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania tak by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;
  • konsultacje - konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kursów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej);
  • usługi specjalistyczne - doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnictwo psychologiczne.
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych dotyczących nabytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.
  • punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać z komputera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.
  • sesje mastermind - sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

Czytaj więcej: Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w...

Prace remontowe przy drogach w Gminie Mędrzechów

Zakończyły się prace remontowe przy drogach gminnych w miejscowościach Kupienin oraz Odmęt. Drogi stanowiły głównie dojazdy do gruntów rolnych. Środki na remont w wysokości 57 479,00 złotych zostały pozyskane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt inwestycji to 119 076,67 zł.

Galeria

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami” zostały ogłoszone w dniu 29.09.2020 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.medrzechow.net, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mędrzechów. W okresie od 05.10.2020 r. do 18.10.2020 r. organizacje pozarządowe mogły wyrazić pisemnie na określonym formularzu swoją opinię oraz propozycję zmian projektu „Programu współpracy Gminy Mędrzechów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.”.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji