livemarks

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku.

Mędrzechów dnia 04.01.2017r.

O G Ł O S Z E N E I E

 

wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

 

Wójt Gminy Mędrzechów ogłosił na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 395 z późn. zm.) - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ? Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Mędrzechów?

Czytaj więcej: Wyniki konkursu ofert na realizację zadania...