livemarks

Zawiadomienie

Weryfikacja wpisu ogierów do ksiąg, jak również przegląd jesienny: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opis słowny i graficzny KONI, a także wydawanie paszportów dla posiadanych koni.
 
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych w załączniku terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii.
 

Wakacje 2016

Zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, sportowe oraz wycieczka - to niektóre atrakcje jakie przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną.
 
Tegoroczne letnie spotkania zgromadziły wielu miłośników książek w różnym wieku. W ciągu 5 tygodni zorganizowano 14 spotkań, w których codziennie uczestniczyło kilkanaścioro dzieci.
 

Czytaj więcej: Wakacje 2016

Narodowe Czytanie "Quo Vadis"

Pierwsza sobota września to już tradycyjnie dzień Narodowego Czytania - ogólnopolskiej imprezy odbywającej się pod patronatem pary prezydenckiej. Tym razem jako lekturę wybrano "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza.
 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Zespół Szkół w Mędrzechowie zaprosiły wszystkich miłośników twórczości polskiego noblisty na mędrzechowskie planty.
 

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie "Quo Vadis"

Uczczenie 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Dnia 1 września 2016 roku o godz. 8:15 w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Mędrzechowie odbyła się Msza Święta inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego. Podczas Mszy modlono się także za zmarłych dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników. W homilii ks. Bogusław Woźniak nawiązał do spraw rozpoczynającego się roku szkolnego, ale także 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Czytaj więcej: Uczczenie 77 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej