livemarks

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września br., zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), na terenie całego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisu służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
 
Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.
 
Podstawową, a jednocześnie najbezpieczniejszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie NSP 2021, jest samospis internetowy – na stronie spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.
 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.
 
Osoby chcące spisać się samodzielnie mogą również skorzystać z punktów spisowych przygotowanych w każdym urzędzie gminy i miasta, jak również w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Krakowie (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Zakopane), gdzie dostępne są stanowiska komputerowe do samospisu, a pomocą służą pracownicy biur spisowych.

Czytaj więcej: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od 1 lipca nowe obowiązki

Od 1 lipca br. zostały nałożone obowiązki na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

        - w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (wymiana źródła ciepła lub oddanie nowego budynku do użytkowania),
        - nie później niż w terminie 12 miesięcy  w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw będących już w eksploatacji.


1. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje będzie można składać:

- w formie elektronicznej, czyli przez internet (wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij ) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw stanowi niezwykle istotne rozwiązanie dla organów samorządowych. Przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła i spalania paliw, co w znaczący sposób ułatwi funkcjonowanie gmin.

Czytaj więcej: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)...

Kolejne dodatkowe środki dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" !

perly ponidzia

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" otrzymała możliwość ubiegania się o kolejne dodatkowe środki finansowe  na realizację LSR. Budżet LGD na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania
19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  zostanie zwiększony o kwotę 383 tys. euro. Jest to nagroda  za dotychczasową skuteczną realizację strategii.  Dotychczas na teren obszaru działania naszego LGD wpłynęło 1 367 500,00 euro, które zostały przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne oraz na wsparcie przedsiębiorczości.   
W wyniku ogłaszanych konkursów z zakresu wspierania przedsiębiorczości zostało utworzonych ok. 40 miejsc pracy, powstało prawie 26 nowych firm a 10  już istniejących rozwinęło prowadzoną przez siebie działalność.

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+

plakat 300 12

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • telefonie komórkowym,
  • adresie mailowym,
  • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
  • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.