livemarks

100 - LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Wójcinie

100 - lat w służbie społeczeństwu - z tym przesłaniem Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie działa już od 100 lat.

Uroczyste obchody tego ważnego jubileuszu odbyły się 14 sierpnia 2022 r. w Wójcinie. Rozpoczęte zostały Mszą Świętą dziękczynną, koncelebrowaną - odprawioną w Kościele Parafialnym w Delastowicach. Homilię wygłosił Ks. Zygmunt Warzecha - Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dąbrowskiego, Dziekan Dekanatu Szczucińskiego.

W nabożeństwie uczestniczyli druhowie strażacy z OSP Wójcina, jednostki sąsiednich Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe, zaproszeni goście, mieszkańcy wsi Wójcina i innych okolicznych miejscowości.

Po Mszy Św. wszyscy udali się pod Dom Ludowy w Wójcinie, aby w paradnym korowodzie prowadzonym przez orkiestrę Dętą z Woli Mędrzechowskiej przejść na stadion sportowy w Wójcinie, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Dowódca uroczystości druh Bartłomiej Pytka złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Krzysztofowi Gilowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Po czym nastąpił przegląd pododdziałów, oraz uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Orkiestra odegrała Hymn Państwowy.

Przywitania wszystkich zebranych dokonał Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, który także pogratulował strażakom tak zacnego jubileuszu. Podziękował za ich ogromne zaangażowanie w ratowanie życia i mienia oraz działalność w wielu dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, edukacyjnego wsi i gminy.

Na jubileusz przybyli między innymi : Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski,

Ks. Zygmunt Warzecha - Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Dąbrowskiego, Dziekan Dekanatu Szczucin, Ks. Jacek Chmura, Krzysztof Gil - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Marek Bator, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP druh Jerzy Kaczówka, były Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Ryszard Pikul, Przewodnicząca Rady Gminy Mędrzechów Barbara Brożek wraz z radnymi, Barbara Pobiegło - Sekretarz Gminy Mędrzechów i radna rady powiatu, skarbnik gminy - Kazimiera Klimaj, druhowie strażacy z jednostek : OSP Mędrzechów, OSP Laskówka Delastowska, OSP Wójcina, OSP Wola Mędrzechowska, OSP Bolesław, OSP Kanna, OSP Samocice, OSP Wola Mędrzechowska,OSP Grądy, OSP Kupienin, mieszkańcy Wójciny oraz wiele innych zacnych gości.

Historię powstania oraz funkcjonowania jednostki na przestrzeni 100 lat zaprezentował Prezes Zarządu OSP w Wójcinie - druh Lucjan Pikul, który w swoim wystąpieniu w sposób bardzo interesujący przedstawił historię OSP.

W obecnym czasie nie brak wśród druhów tych najbardziej zaangażowanych, chętnych do pomocy i pracy. Za zasługi dla pożarnictwa, odznaczeni zostali najbardziej aktywni strażacy oraz osoby wspierające swoją działalnością ochotników strażaków.

Brązowym medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali, druhowie:

Chmura Paweł, Urbanik Piotr, Piłat Daniel, Chmura Łukasz, Chrzan Marcin, Urban Mateusz.

Brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali, druhowie:

Artur Szlichta, Patrycja Kozioł-Szatko, Monika Wybraniec.

Odznaką Wzorowego Strażaka wyróżniony został druh Gierczyk Bogdan.

Po dokonaniu aktu odznaczenia, głos zabrali zaproszenie goście:

Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej - Marek Bator, Krzysztof Gil - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w imieniu Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego list gratulacyjny i pamiątkową statuetkę św. Floriana wręczył radny Mariusz Stachura.

Wszyscy pogratulowali strażakom tak zacnego jubileuszu, podziękowali za dotychczasową służbę, gotowość do niesienia pomocy, wielkie zaangażowanie w różnorakie dziedziny życia społecznego, kulturalnego i edukacyjnego. Życzyli jeszcze wielu podobnych jubileuszy.

Część oficjalna została zamknięta przez prowadzącego musztrę druha Bartłomieja Pytkę z OSP Dąbrówki Breńskie.

Z koncertem wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Woli Mędrzechowskiej pod Batutą Andrzeja Komorowskiego.

Goście mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej oraz uwiecznić swoją obecność wbijając gwóźdź na specjalnie przygotowanej tablicy pamiątkowej.

Jak przystało na tak zacny jubileusz nie mogło zabraknąć części bardziej rozrywkowej i zabawy tanecznej. Serwowany gulasz, żurek oraz pyszne ciasta miały wielu amatorów.

Dzieci mogły korzystać z przygotowanego placu zabaw.

Wzorowemu przebiegowi uroczystości i dobrej zabawie sprzyjała piękna pogoda i wspaniała atmosfera.

Gratulujemy strażakom ! Dołączamy się do wszystkich słów podziękowań i życzeń

Historia OSP Wójcina

Galeria