livemarks

Wielkie Świętowanie w Woli Mędrzechowskiej.

15 sierpnia 2021 r. zapisze się na długo w historii Parafii i wsi Wola Mędrzechowska . Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest dniem odpustu Parafialnego, a w tym roku połączony także z bardzo uroczyście obchodzonym świętem 70-lecia powstania Parafii , festynem oraz możliwością zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Całość rozpoczęła się o godz. 11 Mszą Świętą .

Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył ks. Biskup Stanisław Salaterski , który wygłosił homilie , zwracając się do wiernych m.in. z przesłaniem „aby troszcząc się o wystrój tej pięknej świątyni, swoich domów i obejść nie zapominali o swojej drodze do nieba, a drogowskazem niech będzie Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta….. niech przeniesione do świątyni zioła i kwiaty odzwierciedlają piękno tego święta oraz naszego życia w przyjaźni z Bogiem i zgodnie z jego przykazaniami"

Historię Parafii przedstawił ksiądz Proboszcz Mirosław Tragarz , wspominając m.in. że „ 70 lat temu, 15 sierpnia bp Karol Pękala konsekrował kościół pw. Wniebowzięcia NMP.. Akt nadania wezwania kościołowi podpisał kard. Stefan Wyszyński. W tym samym roku została tutaj erygowana parafia”. Ksiądz Proboszcz złożył także podziękowania dla Ks. Biskupa , przybyłych księży oraz dla wszystkich , którzy pomagali i współorganizowali uroczystość.

Czytaj więcej: Wielkie Świętowanie w Woli Mędrzechowskiej.

Wójt Gminy Mędrzechów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia gradobicia.

Wójt Gminy Mędrzechów informuje, że w związku z wystąpieniem gradobicia w dniu 4 sierpnia 2021r. /środa/  na części naszej gminy (obejmującej część Mędrzechowa - w rejonie Brzeźnicy, Podkalenia, Starej Wisły, oraz część Kupienina od strony Brzeźnicy), rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku działania gradobicia mogą zgłaszać je do Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie na drukach ustalonych przez Wojewodę Małopolskiego.

Odpowiednie formularze dostępne są w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie – Referat GGiR pok. Nr 9 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.medrzechow.net

Do wniosków o oszacowanie strat należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski (dotyczy rolników którzy składali w 2021 r. wniosek),

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a. (dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie),

- mapkę zawierającą numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Informujemy, iż wniosek o oszacowanie strat musi być kompletny i zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

Wójt Gminy

Krzysztof Korzec

 

Załącznik Nr 1 - wniosek rolnika.docx

Załącznik Nr 1 - wniosek rolnika.pdf

Załącznik Nr 1A i 1B - wykaz gruntów

Załącznik 1.2 do 1.9

Festyn #SzczepimySię z KGW

Festyn KGW oznaczenie
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mędrzechowskiej zaprasza na festyn organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji #Szczepimy się.
Dodatkowe atrakcje:
 • 11:00 Jubileuszowy Odpust Parafialny z udziałem zaproszonych gości i Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej. Po mszy sprzedaż wypieków KGW.
 • 14:00 #Szczepimy się - mozliwość szczepienia się dwoma rodzajami szczepionki: Pfizer - dwudawkowa i Johnson & Johnson - jednodawkowa. Dla zaszczepionych w czasie festynu gorący posiłek i inne niespodzianki. Punkt szczepień obsługuje Zespół Opieki Zdrowotnej ze Szczucina.
 • 16:30 Strefa gastronomii: Kuchnia wojskowa - grochówka, bigos ciasta i napoje.
  Strefa zabaw dla dzieci, dmuchane atrakcje
  Koncert Orkiestry Dętej z Woli Mędrzechowskiej
  Grilowanie organizowane przez OSP
  Pokaz straży pożarnej
 • 17:00 Zabawa z muzyka dla dorosłych i dzieci - prowadzi Marzena Bober.
 • 19:00 Zabawa taneczna w budynku Domu Ludowego - wstęp wolny.
plakat strona

AKTYWNY LIPIEC KLUBU SENIORA

Mędrzechowscy Seniorzy letnie miesiące  spędzają  bardzo aktywnie.  Lipiec obfitował w wiele spotkań z okazją do integracji i zabawy.

*

W pierwszą niedzielę lipca  Seniorzy swoim występem na chórze uświetnili objęcie stanowiska proboszcza przez ks. Tomasza Jamroza.

*

15 lipca w otoczeniu zieleni przy piosenkach i muzyce biesiadnej Seniorzy spotkali się na wspólnym biesiadowaniu przy kiełbaskach.  Podczas poczęstunku na świeżym powietrzu była możliwość nawiązania bliższych kontaktów i pogłębienia wzajemnej przyjaźni oraz integracji. Niektórzy Seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. 

*

Seniorzy z Klubu Seniora "Pozytywnie Zakręceni" aktywnie włączyli się do akcji na rzecz osób ze spektrum autyzmu w ramach #challengeniebieskiemotyle2021. Udział w niej to przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. To niezwykle potrzebna i szlachetna inicjatywa, której celem jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu.

Czytaj więcej: AKTYWNY LIPIEC KLUBU SENIORA

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI