livemarks

Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

957 607 770 zł dla województwa małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, stanowiące rządową "Tarczę dla samorządów". Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych, bezzwrotnego wsparcia.

Dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego gmina Mędrzechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00zł w tym:

  • 500 000,00zł na remont oraz dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • 2 000 000,00zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Mędrzechowie
aDSC 5400

Pełna lista małopolskich gmin, które otrzymały dofinansowanie, została opublikowana na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Zapraszamy do zapoznania się z pamiętnikiem i galerią przedstawiającą wydarzenia mijającej jesieni. Rok szkolny 2020 /2021 przebiega w cieniu pandemii i musimy przestrzegać wielu obostrzeń. Staramy się jednak, aby pobyt dzieci w przedszkolu w miarę naszych możliwości był czasem radosnym i dobrze wykorzystanym.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Przejście dla pieszych przy szkole podstawowej w Woli Mędrzechowskiej

W listopadzie bieżącego roku wykonane zostało przejście dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Mędrzechowskiej. Przejście dla pieszych z pewnością poprawi bezpieczeństwo nie tylko przedszkolaków i uczniów ale wszystkich mieszkańców miejscowości. W najbliższej okolicy przejścia znajduje się również kościół oraz sklep.

W ramach budowy przejścia zostało wykonane oznakowanie pionowe w tym obustronne znaki drogowe "kierowco zwolnij" oraz poziome w formie standardowych pasów dla pieszych. Ponadto po prawej stronie drogi powiatowej wykonano peron z betonowej kostki brukowej umożliwiający pieszym bezpieczne oczekiwanie na możliwość przekroczenia jezdni.

Całość prac została wykonana przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Galeria

ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW z dnia 02 GRUDNIA 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mędrzechów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 07

ZARZĄDZENIE Nr 118/2020

WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW

z dnia 02 GRUDNIA 2020 r.

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mędrzechów
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie
od   07 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 118/2020 WÓJTA GMINY MĘDRZECHÓW z...

Remont drogi powiatowej w Mędrzechowie i Woli Mędrzechowskiej

Zakończył się długo wyczekiwany przez mieszkańców remont drogi powiatowej między Mędrzechowem a Wolą Mędrzechowską.
 
Remont drogi o długości blisko 1 km polegał na wyprofilowaniu istniejącej zniszczonej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie położeniu nowej nawierzchni. Zakres robót na przedmiotowym odcinku objął również obustronne ścięcie i wyprofilowanie poboczy. Pobocza zostały utwardzone kruszywem łamanym.

Realizacja tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Koszt wykonania tej inwestycji wyniósł 211.149,18 złotych.