livemarks

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, że od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2188) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika. Informujemy równocześnie, że producenci rolni, którzy w 2021 roku posiadali bydło mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot podatku akcyzowego. Szczegóły w Urzędzie Gminy - pokój nr 10 (tel. 14 644 24 10). Do wniosku składanego w sierpniu 2022 r. należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.