Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 93

Wczoraj 102

W tym tygodniu 93

W tym miesiącu 2199

Wszystkich odwiedzin 309721

livemarks

Ogłoszenie Wójta Gminy Mędrzechów o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Mędrzechów, dnia 29.09.2022r.

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Mędrzechów

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Mędrzechów działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu uchwały w sprawie: „Rocznego programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

  1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tj. projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Mędrzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” w celu wyrażenia przez nie opinii o przedmiotowym akcie.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

Konsultacje rozpoczną się 07 października 2022 r. i zakończą się w dniu 20 października 2022 roku.

  1. Forma konsultacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem programu - stanowiącym załącznik nr 1 oraz z formularzem, na którym organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi - stanowiącym załącznik nr 2, zostanie umieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej gminy Mędrzechów  www.medrzechow.net;
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mędrzechów.

Konsultacje odbywają się poprzez wyrażenie pisemnej opinii na temat przedmiotowego aktu.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać pisemnie na określonym  formularzu do dnia 20 października 2022r. do godz. 15.30  na dziennik podawczy Urzędu Gminy Mędrzechów – sekretariat pokój nr 12 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Zasięg terytorialny konsultacji:
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty działające na terenie Gminy Mędrzechów, w zakresie określonym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.