livemarks

„NIEstarość -spotkania międzypokoleniowe”

fio klucze logo
Grupa nieformalna „Klub Seniora Pozytywnie Zakręceni” działająca w porozumieniu z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem Nasza Gmina Mędrzechów realizuje projekt pn. „NIEstarość- spotkania międzypokoleniowe”, który który współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Programu Małopolska Lokalnie i Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, Miasta Kraków oraz Powiatu Oświęcimskiego, partnerem projektu jest Województwo Małopolskie, a Operatorem Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.
 
Podstawowym celem projektu jest zachęcenie osób dojrzałych do aktywności i integracji międzypokoleniowej poprzez stworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań.
W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty ”Uczenie rzeczy, których się nie uczy”, zajęcia „gimnastyka dla seniora, warsztaty decoupage, zaplanowano wyjazd na spektakl teatralny oraz organizację Dnia Międzypokoleniowego.
nowe fio