livemarks

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO POWIŚLA DĄBROWSKIEGO – DOŻYNKI POWIATOWE I TARGI GOSPODARCZE

28 sierpnia 2022 roku na stadionie sportowym w Mędrzechowie odbędzie się „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze”, promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, skupiające samorząd powiatowy oraz wszystkie samorządy gminne z terenu naszego powiatu.

Gospodarzami tegorocznej imprezy są Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski i Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów.

Święto Powiśla Dąbrowskiego to przedsięwzięcie promujące dziedzictwo kulturowe naszego regionu, lokalne rękodzieło, folklor i tradycje regionalne. Jest to również jedyne wydarzenie w regionie, które promuje nasze rolnictwo wraz z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Symbolicznym zwieńczeniem zebranych plonów są tradycyjne wieńce dożynkowe przynoszone podczas Mszy Świętej jako dar ołtarza. Tym gestem rolnicy naszego powiatu będą wyrażać wdzięczność za udane zbiory i dar chleba.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego zaprezentują się również przedsiębiorcy, zarówno z regionu jak i całego województwa małopolskiego. Dla mieszkańców powiatu i zaproszonych gości przygotowano wiele atrakcji. Na scenie odbędą się występy artystyczne, m.in. orkiestr dętych, zespołów muzycznych, tancerzy oraz lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie zespół „Pozytywnie Nakręceni”.

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO POWIŚLA DĄBROWSKIEGO –...

Zaproszenie

zaproszenie

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Więcej informacji na www.perlyponidzia.pl.

Czytaj więcej: Zaproszenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mędrzechowskiej laureatem konkursu Bitwa Regionów

3 lipca 2022 r. podczas II Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa w Brniu odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą BITWA REGIONÓW.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Mędrzechowskiej zgłosiły swój udział przygotowując „królika po wólecku”.

Oryginalnie przygotowana potrawa, duszona w żeliwnym garnku na żywym ogniu, wzbudzała zainteresowanie uczestników, przyciągając wspaniałym zapachem, wyglądem i smakiem.

Czytaj więcej: Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mędrzechowskiej...

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

W związku z rozpoczynającymi się konsultacjami społecznymi projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowanego w ramach realizacji zamówienia „Przeglądu i projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, w imieniu Ministerstwa Infrastruktury serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz konferencji podsumowującej  prowadzone konsultacje.

W ramach zagadnień poruszanych na spotkaniach uwzględnione zostaną m.in. dwie kluczowe zmiany w projekcie aktualizacji Programu działań – elastyczny termin nawożenia oraz zmiany w sposobie obliczania dawek nawozów. Zostaną także przedstawione informacje dotyczące zakresu projektu aktualizacji Programu działań oraz jego zmian, a także wyniki oceny oddziaływania na środowisko ujęte w Prognozie oddziaływania na środowisko.

W celu zapewnienia Państwu możliwości udziału w planowanych spotkaniach tematycznych, dla każdego z tematów proponowane jest przeprowadzenie spotkań w dwóch terminach do wyboru:

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne dot. aktualizacji Programu...