Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 29

Wczoraj 155

W tym tygodniu 620

W tym miesiącu 1686

Wszystkich odwiedzin 317318

livemarks

Wiadomości z Przedszkola w Grądach

Za nami kolejne miesiące roku szkolnego 2022/2023. Przedstawiamy następną część kroniki przedszkola, która jest poświęcona okresowi przedświątecznemu i świątecznemu. W tym czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń i uroczystości.

Zapraszamy do naszej galerii.

23 listopada 2022 r. – zajęcia o zdrowiu
Temat zdrowia często gości na naszych zajęciach. Realizujemy go również poprzez ogólnopolski projekt „ Co słonko widziało”. Tworzymy drzewo zdrowia i staramy się zachowywać wszystkie wymienione w nim zasady.

24 listopada 2022 r. - zebranie z rodzicami
Podczas spotkania zaprezentowano zakupione książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 . Dyrektor przedszkola wygłosiła referat na temat roli literatury dziecięcej w kształtowaniu wiedzy, mowy, zainteresowań i postaw moralno - społecznych dziecka w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej: Wiadomości z Przedszkola w Grądach

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 10 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Gmina Mędrzechów (Mędrzechów 434, 33-231 Mędrzechów), którego reprezentuje Pan Krystian Broda,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów.

Treść obwieszczenia

Gmina Mędrzechów ogłasza nabór wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie”

1. Termin składania wniosków:

Od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r.

2. Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Mędrzechów, 33-221 Mędrzechów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 3 na parterze.

3. Tryb składania wniosków o powierzenie grantów:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być złożony bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu wskazanym pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 03.02.2023 r. o godz. 15.30.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej: Gmina Mędrzechów ogłasza nabór wniosków do...