Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 116

Wczoraj 146

W tym tygodniu 116

W tym miesiącu 2381

Wszystkich odwiedzin 314043

livemarks

Sesja Rady Gminy - pożegnanie pracowników przechodzących na emeryturę.

W dniu 21 lutego 2023 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy.
Oprócz normalnego porządku obrad i podejmowanych uchwał, była wyjątkowa.
Jej głównym punktem były podziękowania i pożegnanie pracowników przechodzących na zasłużoną emeryturę.
Decyzje o zakończeniu swojej kariery zawodowej podjęła Pani Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Klimaj oraz Pani Stanisława Socha główny księgowy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

 

Pani Skarbnik w atmosferze uznania, wzruszenia i podziękowań - została odwołana przez Radę Gminy z tego bardzo ważnego stanowiska. Skarbnikiem była przez 33 lata, a jej cały staż pracy w naszym urzędzie to ponad 41 lat.
Zaczęła pracę w nowotworzonym Urzędzie Gminy Mędrzechów od 1sierpnia 1981 r.
W trakcie organizacji zarówno urzędu jak i gminy Mędrzechów do 30 września 1982 była formalnie pracownikiem Urzędu Gminy Szczucin.Wykonywała obowiązki inspektora ds. księgowości, ale pracę świadczyła w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.
Po reaktywowaniu Gminy Mędrzechów z dniem 1 października 1982 r. została powołana przez ówczesnego naczelnika gminy Mieczysława Ziętarę na stanowisko głównego księgowego.
Przemiany polityczne w roku 1990 doprowadziły do powstania samodzielnych jednostek samorządu terytorialnego - jakim były gminy.
Przełożyło się to także na zmiany w nawiązywaniu stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w urzędach gmin. Pani Kazimiera Klimaj uchwałą ówczesnej Rady Gminy Mędrzechów w dniu 11 czerwca 1990 została powołana na Skarbnika Gminy Mędrzechów i funkcje tą sprawuje po dzień dzisiejszy (33 lata).

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy - pożegnanie pracowników...

PODZIĘKOWANIE

Odchodząc na emeryturę pragnę złożyć podziękowanie za 41 lat pracy w Urzędzie Gminy Mędrzechów.

Podziękowania zaczynam od śp. Pana Mieczysława Ziętary byłego Naczelnika Gminy, który po reaktywacji Gminy Mędrzechów zaufał 24 letniej wówczas dziewczynie i powierzył finanse Gminy. Współpraca nie była długa ale bardzo dobra.

Następne podziękowania składam Panu Jerzemu Mleczce byłemu Wójtowi Gminy z którym to współpraca układała się bardzo dobrze a jej efektem było wiele inwestycji remontów i różnych działań na rzecz Gminy.

Dziękuję również obecnemu Wójtowi Gminy Krzysztofowi Korzec za współpracę i wyrozumiałość w trudnych dla mnie chwilach życia prywatnego.

Paniom i Panom Radnym, Sołtysom dziękuję za dobrą współpracę, uwagi i wspólne działanie na rzecz naszej Gminy.

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dyrektorom Szkół, Dyrektorom Przedszkoli, Pani Dyrektor wraz z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownikowi Stacji Uzdatniania Wody, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia, Strażakom, Sportowcom, wszystkim organizacjom oraz pracownikom Banku Spółdzielczego w Szczucinie filia Mędrzechów

Szczególne podziękowania kieruję do śp. Zofii Gabiga, która to pokazała mi że praca w Gminie to służba mieszkańcom tej Gminy.

I Tym Mieszkańcom wśród których i dla których pracowałam składam ogromne podziękowania za wszelką współpracę, uwagi i pomoc.

W mojej pracy kierowałam się zawsze dobrem społeczeństwa i starałam się swoją pracę wykonywać najlepiej jak tylko potrafiłam. Odchodząc zachowuję wszelkie miłe wspomnienia z tego tak długiego okresu mojego życia.

Wszystkim za wszystko dziękuję i życzę tak potrzebnego nam wszystkim zdrowia radości i zadowolenia.

Z wyrazami szacunku

Skarbnik Gminy Kazimiera Klimaj

Ferie 2023 z Piłką Nożną Halową

W drugim tygodniu Ferii 2023 w naszej hali odbyły się turnieje organizowane przez Stowarzyszenie LZS Gminy Mędrzechów. Do rywalizacji w kategoriach żak, młodzik i junior młodszy przystąpiło wiele drużyn z regionu. Każde dziecko które pojawiło się na parkiecie nagrodzone zostało medalem. Zwycięskie drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymały pamiątkowy puchar. Nagrodami wyróżniono też najlepszych strzelców.
 
Wszystkie drużyny młodzieżowe Mędrzechowa cały czas biorą też udział w lidze halowej organizowanej przez Podokręg Piłki Nożnej w Żabnie.

Czytaj więcej: Ferie 2023 z Piłką Nożną Halową

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Mędrzechowie informuje, iż od 1 lutego do  28 lutego  2023 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz posiadającemu faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.
 
Do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres: od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. oraz oświadczenie informujące o klasie PKD (4 pierwsze znaki) w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określaną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie  Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) (Dz.U. Poz. 1885 oraz  z 2009 r. poz. 489, z 2017 poz. 2440).

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego