Jakość powietrza

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj 95

Wczoraj 121

W tym tygodniu 343

W tym miesiącu 2255

Wszystkich odwiedzin 322223

livemarks

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej (w załączniku) terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni.

  1. Każdy właściciel koniowatego musi mieć założony nr siedziby stada (ARiMR), który należy podać przy identyfikacji konia oraz zgłosić urodzenie źrebięcia do 90 dni do ARiMR (wydrukowane zgłoszenie koniowatego do rejestru - opisu).
  2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2023r. do paszportu (koszt paszportu 230zł+ opłata pocztowa) pod matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2022r. Źrebięta wszystkich ras mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
  3. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia urodzone 2023r. – opłata za paszport jest większa o 300 zł,
  4. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka.
  5. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
  6. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
  7. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
  8. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie z takim dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 300 zł.
  9. płatność za wykonywanie czynności zootechnicznych lub identyfikacji koni będą pobierane w dniu wykonania w/w. usługi.
 
UWAGA:
Na str. internetowej www.pzhk.pl obowiązują nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg. Wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów do ksiąg hodowlanych.

UWAGA - BARDZO WAŻNE.

MZHK w Krakowie Informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji Zwierząt (Dz. U. poz.2727 z 2022r). Zgodnie z zapisami tej Ustawy komputerową bazę danych koniowatych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –ARiMR . Ustawa dotyczy wszystkich koniowatych (koń, osioł, muł, zebra, krzyżówki). W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu.

Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i terminowe zgłaszanie źrebiąt, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie Żrebiąt do ARiMR.

UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik odstępuje od identyfikacji konia, fakt ten musi zgłosić do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np. ściółki.