livemarks

Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego w Gminie Mędrzechów

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., Gmina Mędrzechów opracowuje analizę skali zjawiska ubóstwa energetycznego. W efekcie przeprowadzonej analizy nastąpi identyfikacja problemu, oraz możliwe będzie oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Ubóstwo energetyczne (wg Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z dnia 2021.04.19 poz. 716) oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:

Czytaj więcej: Analiza zjawiska ubóstwa energetycznego w Gminie...

Złoty jubileusz - par małżeńskich w Mędrzechowie

19 maja br. - 10 par małżeńskich z naszej gminy obchodziło swój złoty jubileusz. Przeżyli razem 50 lat. Z tej okazji w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie zorganizowana została uroczystość, podczas której jubilaci odznaczeni zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uhonorowani zostali również listami gratulacyjnymi od władz gminnych i pięknymi bukietami kwiatów. Medale i listy gratulacyjne wręczył Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, w asyście Sekretarz Gminy Barbary Pobiegło, Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Brożek oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Renaty Pezdek.

Swoją obecnością uroczystość uświetnił także proboszcz mędrzechowskiej parafii Ks. Tomasz Jamróz

Czytaj więcej: Złoty jubileusz - par małżeńskich w Mędrzechowie

Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z „Polskiego Ładu”

Gmina Mędrzechów otrzymała środki finansowe w wysokości 8 675 000,00 na realizację inwestycji gminnych w ramach „ Rządowego Funduszu Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych - II Edycja

Dofinansowanie, obejmuje:

3 150 000,00 zł. na realizację zadania pn. ” Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Mędrzechów”

Polski ład 1

Czytaj więcej: Kolejne pieniądze dla Gminy Mędrzechów z...

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - obowiązek złożenia deklaracji do końca czerwca 2022 r.

Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin złożenia deklaracji do systemu CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, który upływa w dniu 30 czerwca 2022 r. 

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Deklaracje można składać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.

Istnieje też możliwość składania deklaracji w wersji elektronicznej pod adresem zone.gunb.gov.pl.

Na złożenie deklaracji mieszkańcy mają czas do końca czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących.

Jeżeli zostanie uruchomione nowe źródło ciepła w istniejącym budynku (np. przy wymianie kotła, pieca na nowy, czy też zmianie sposobu ogrzewania, modernizacji, itp.) powstaje wtedy obowiązek ponownego wypełnienia deklaracji i dokonania zgłoszenia - należy tego dokonać w przeciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Również w przypadku nowo powstałych budynków obowiązuje termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Uwaga! Niezłożenie w ustawowym terminie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.

Zaproszenie

Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 1 czerwca 2022 r. /środa/ o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie na sali narad.

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie dotacji nawet w wysokości 90%, w ramach której można pozyskać środki na wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła. Mieszkańcy mają możliwość uzyskania dofinansowania zakupu i montażu kotłów gazowych, kotłów olejowych, ogrzewania elektrycznego, pieców na paliwo stałe spełniające określone wymagania czy pomp ciepła. Można również uzyskać środki na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku czy instalację OZE. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz omówione zostaną zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Ponadto przypominamy iż w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze", w którym mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady, oraz bezpłatną pomoc przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie nowych źródeł ciepła, termomodernizacji, itp. Punkt czynny jest w Czwartki od 7:30-13:00 i w Piątki 7:30 - 12:00. Zapraszamy.