livemarks

Zaproszenie na spotkanie

spotkanie strona
Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r. /poniedziałek/ o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Mędrzechowie.

Dofinansowanie w wysokości nawet do 100%  kosztów netto inwestycji (w zależności od dochodu), można uzyskać w ramach Programu "Czyste Powietrze" na:
 - wymianę źródła ciepła,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- instalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania ,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.