livemarks

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA obchodzone w Mędrzechowie

W Mędrzechowie podobnie jak w wielu miejscach naszego kraju - obchodzono uroczyście nasze Narodowe Święto - 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które dla naszych mieszkańców ma podwójny charakter gdyż jest połączone z odpustem parafialnym ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod Urzędu Gminy do kościoła parafialnego, gdzie o godz. 11:15 odprawiona została uroczysta, koncelebrowana suma odpustowa, w intencji ojczyzny, zamówiona przez Wójta i Radę Gminy Mędrzechów.

Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Andrzej Papież, który przybył do naszej parafii na zaproszenie ks. Proboszcza Tomasza Jamróz.

We Mszy św. oprócz licznie zgromadzonych parafian i gości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mędrzechowa, Grądów, Kupienina, Wójciny, Woli Mędrzechowskiej, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie i Szkoły Podstawowej w Woli Mędrzechowskiej wraz z młodzieżą i nauczycielami, poczet sztandarowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, strażacy ze wszystkich jednostek OSP oraz uświetniająca całą uroczystość gminna orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej.

Po nabożeństwie orszak prowadzony przez orkiestrę przeszedł pod pomnik, gdzie odbyła się dalsza patriotyczna część uroczystości.

Po odegraniu Hymnu Państwowego i powitaniu wszystkich obecnych przez prowadzącą uroczystość P. Edytę Jurczyk ; głos zabrał Wójt naszej gminy Krzysztof Korzec, który w swoim wystąpieniu nawiązał do znaczenia Konstytucji 3 maja, podkreślił, że: „Konstytucja 3 maja to dokument, który na zawsze zapisał się w historii naszej Ojczyzny i stał się symbolem walki o wolność, godność i równość dla wszystkich Polaków… Zawsze w najtrudniejszych chwilach, nasze społeczeństwo potrafiło się zjednoczyć w imię wspólnego dobra. Konstytucja 3 maja była jednym z tych momentów, kiedy Polacy pokazali, ze są gotowi do walki o swoje prawa i wolności”

Wójt podziękował wszystkim mieszkańcom za pracę, zaangażowanie i poświecenie dla dobra naszej małej ojczyzny, za dbałość o naszą przeszłość i kierowanie się ku lepszej przyszłości. Podkreślił, że tylko nasze wspólne działania mogą przyczynić się do rozwoju naszej gminy. Złożył hołd wszystkim tym, którzy poświecili swoje życie, by Polska była wolna i demokratyczna.

Wyrazem pamięci i czci oddanym wszystkim obrońcom naszej narodowej wolności na przestrzeni dziejów - było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych:

  • w imieniu społeczeństwa Gminy Mędrzechów i gminnych władz samorządowych wiązankę złożył Wójt Gminy Krzysztof Korzec wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Brożek oraz radną Bernadetą Światłowską,
  • w imieniu Rady Powiatu Dąbrowskiego oraz własnym - Barbara Pobiegło Radna Rady Powiatu,
  • w imieniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie Placówka 111 imieniem gen. Józefa Hallera w New Britain wiązankę złożył Kazimierz Wnuk,
  • w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych - wiązankę złożyli strażacy,
  • w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego wiązankę złożyli Kazimierz Światłowski, Czesław Szarkowski, Zdzisław Dziwis.,
  • w imieniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości - Kazimierz Mastalerz, Mariusz Stachura,
  • w imieniu młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Mędrzechowie wiązankę złożyli uczniowie,
  • w imieniu Domu Radosnej Starości w Kupieninie wiązankę złożyła Dyrektor Barbara Mikosz,
  • w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie: „ Przyjazny Świat” - wiązankę złożył Prezes Leszek Trójniak.

Minutą ciszy uczczono pamięć poległych za wolność naszej Ojczyzny.

Podniosłego charakteru dodała wspólnie odśpiewana rota.

Na zakończenie uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła orkiestra dęta z Woli Mędrzechowskiej pod batutą Andrzeja Komorowskiego.

Całość prowadziła Edyta Jurczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

Galeria