livemarks

Wójt Gminy Mędrzechów zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu "Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się w Piątek 16 grudnia 2022 o godz. 15:30 na Sali Narad w Urzędzie Gminy w Mędrzechowie.
 
W programie Czyste Powietrze mieszkańcy aplikują o dotację, w ramach której pozyskują środki na wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła. Program przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych, kotłów olejowych, ogrzewania elektrycznego czy pomp ciepła.
 
Można pozyskać można również środki na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku czy fotowoltaikę.
 
W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz omówione zostaną zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
Zapraszamy.

INFORMACJE O DODATKU elektrycznym dla gospodarstw domowych

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, na mocy ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127), której zapisy weszły w życie 18 października 2022 r., wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej: INFORMACJE O DODATKU elektrycznym dla...

Jesień w Przedszkolu w Grądach

Zapraszamy do zapoznania się z pierwsza częścią kroniki bieżącego roku szkolnego. Zawiera ona wydarzenia, które miały miejsce od września do listopada. Niewątpliwie był to w przedszkolu okres intensywny i niezwykle różnorodny.

 

1 września 2022 r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023

Pierwsze spotkanie po wakacjach w przedszkolu budzi wiele pozytywnych emocji oraz wiele niepewności wśród dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi naszej placówki. Poznajemy się poprzez integracyjne zabawy wspólnie przełamując bariery .

Pamiętamy również o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wraz z rodzicami składamy kwiaty i znicze pod Pomnikiem Poległych w Grądach.

Czytaj więcej: Jesień w Przedszkolu w Grądach

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Mędrzechowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie : ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Męd

ZARZĄDZENIE Nr 7/2022

Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Mędrzechowie

z dnia 29 listopada 2022 r.

 

w sprawie : ogłoszenia naboru w drodze konkursu na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mędrzechowie.

 Na podstawie art.33 ust.2, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( J.T. Dz.U. z 2022r. poz.559 ) oraz art.11 w związku z art.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( J.T. Dz.U z 2022 r. poz. 530) - zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Kierownika Gminnego...